Äventyrsscouten får en uppfattning om scoutverksamheten på kårnivå.

Valikko

Den egna kåren


Målsättning:

Äventyrsscouten får en uppfattning om scoutverksamheten på kårnivå.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de övriga grupperna i kåren och bildar sig en helhetsbild av kåren samt scoutprogrammets olika åldersgrupper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att organisera något gemensamt program med en annan grupp eller bjuder in en gäst till lagets möte.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga