Äventyrsscouten kan göra upp eld

Valikko

Eldslagning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan göra upp eld

Beskrivning:

äventyrsscouten bekantar sig med olika sorters eldar och övar eldslagning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga