Äventyrsscouten vet vad man gör vid flagghissning och –halning och känner till Finlands flaggas historia och bakgrund

Valikko

Finlands flagga


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad man gör vid flagghissning och –halning och känner till Finlands flaggas historia och bakgrund

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med Finlands flagga och med flaggtraditioner inom och utanför scoutrörelsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga