Äventyrsscouten får bättre självförtroende och förbättrar sin självkänsla.

Valikko

Jag själv


Målsättning:

Äventyrsscouten får bättre självförtroende och förbättrar sin självkänsla.

Beskrivning:

Äventyrsscouten berättar något om sig själv för sitt lag. T.ex. om något fritidsintresse, sin familj, sitt husdjur eller något annat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Kaptenen hjälper vid behov äventyrsscouten att hitta på vad han kan presentera

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga