Äventyrsscouten planerar måltiderna inför en utfärd.

Valikko

Meny


Målsättning:

Äventyrsscouten planerar måltiderna inför en utfärd.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med utfärdsmaträtter och är delaktig i att planera menyn för utfärden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Obligatorisk
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot Ta hand om sig själv Utfärd ruuanlaitto vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen ryhmassa-toimiminen terveys-ja-turvallisuus
Ledarens uppgift: Instruerar och leder, påminner om saker som bör beaktas (matens pris, mångsidighet, hållbarhet, förpackning etc.) och ser till att måltiderna bildar en lämplig helhet under utfärden.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera innan äventyrsscouterna gör uppgiften, kring vilka speciella krav som finns på matlagning under en utfärd. Tänk på matens förvaring och på att förpackningarna lämpar sig för en utfärd och är lätta att bära, både som fulla och som tomma. Fundera även på vilka andra saker man behöver beakta när man planerar en meny. Hur påverkar gruppmedlemmars allergier, utfärdens längd och svårhetsgrad? Hur många måltider behövs och hur tillverkar man dem? Behöver man något specialverktyg, som visp eller korköppnare? Är maten hälsosam och mångsidig under utfärden? Hur håller man matens pris på en skälig nivå?

Ta med program- och tidtabellsplanerna för den kommande utfärden. Gör tillsammans med laget upp utfärdens meny. Instruera och led, men låt äventyrsscouterna i huvudsak planera matlistan själv. Dela in laget i par och låt varje par planera en måltid. Parens uppgift är att planera den här måltiden och räkna ut vilka ingredienser som behövs. Alternativt låter du varje patrull/par planera hela utfärdens meny och så bestämmer ni till slut tillsammans vilken av menyerna som ni väljer för utfärden.

Lägg till tips

Bifoga