Äventyrsscouten känner igen de vanligaste trädslagen i Finland och deras egenskaper som ved.

Valikko

Trädslag


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen de vanligaste trädslagen i Finland och deras egenskaper som ved.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika trädslag och deras egenskaper som ved.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Tulenteko
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga