Valikko

Explorerscouter (15-17 år)

Explorerscouter är 15-17 år gamla och deras program tar tre år. Explorerscoutprogrammet består av aktiviteter av olika längd av vilka en del är obligatoriska och en del valfria. Aktiviteterna är indelade i 21 fickor. I de obligatoriska aktiviteterna bekantar explorerscouterna sig med explorerscoutprogrammet, lär de sig om ledarskap och samarbete och vidgar de sina vyer utanför kåren. Förutom av de fem obligatoriska fickorna (sjöscouterna har dessutom en sjätte obligatorisk sekondficka) består programmet av 15 temafickor. Man gör varje år en aktivitet ur varje temaficka. Längden på aktiviteterna varierar från korta övningar till projekt som tar till och med ett år. Explorerscouterna lär sig alltså via aktiviteterna att utmana sig själva.

Bekanta dig med lotsens handbok och explorerscouternas aktiviteter.

Du kan själv printa kartan för explorerscouter som du kan använda som hjälp i planeringen och uppföljningen.

Obligatoriska

Valbara