Explorerscouten förstår betydelsen av att vara finländsk medborgare och vilka förpliktelser och möjligheter det medför. Hen förstår hur samhället hör ihop med var och ens eget liv.

Valikko

Finländare och europé


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av att vara finländsk medborgare och vilka förpliktelser och möjligheter det medför. Hen förstår hur samhället hör ihop med var och ens eget liv.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med finländskhet och Finlands roll i Europeiska unionen. Hen känner igen finländska karaktärsdrag i sig själv och i sin omgivning. Explorerscouten har en bild av sin egen ställning i samhället och känner till sina påverkningsmöjligheter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer ett lämpligt sätt för patrullen att göra aktiviteten på och förbereder patrullmötet. Lotsen hjälper patrulledaren och tar fram förhandsinformation eller kommer överens om träffar med personer (vid behov).

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga