Explorerscouten förstår betydelsen av att vara finländsk medborgare och vilka förpliktelser och möjligheter det medför. Hen förstår hur samhället hör ihop med var och ens eget liv.

Valikko

Finländare och europé


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av att vara finländsk medborgare och vilka förpliktelser och möjligheter det medför. Hen förstår hur samhället hör ihop med var och ens eget liv.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med finländskhet och Finlands roll i Europeiska unionen. Hen känner igen finländska karaktärsdrag i sig själv och i sin omgivning. Explorerscouten har en bild av sin egen ställning i samhället och känner till sina påverkningsmöjligheter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer ett lämpligt sätt för patrullen att göra aktiviteten på och förbereder patrullmötet. Lotsen hjälper patrulledaren och tar fram förhandsinformation eller kommer överens om träffar med personer (vid behov).

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i YSP-kursen. YSP eller Young Spokes People -konceptet kom till Finland från Storbritannien år 2007. Vem som helst som är en 15-22 år gammal aktiv scout och vill påverka Finlands Scouters, FiSSc:s eller distriktens kommunikation kan söka till medieambassadör. Varje år tar man in ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) som får verka nationellt och/eller i sitt eget scoutdistrikt i olika kommunikationsuppgifter. Uppgifterna en medieambassadör får varierar enligt eget intresse och enligt var man bor. Uppgifterna kan hänga ihop med Finlands Scouters landsomfattande projekt, scoutdistriktets eller FiSSc:s egna evenemang eller YSParnas egna jippon. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat bland annat kampanjen En god gärning (på finska: Yhdessä parempi maailma), berättat om scouting för såväl lokala som landsomfattande medier och ordnat egna jippon för att ge scoutingen positiv synlighet.

Vi gör en lista över alla saker som har en åldersgräns. Vi diskuterar tillsammans de lagstadgade åldersgränserna och vår egen åsikt om huruvida gränserna skiljer sig mycket från varandra. Varför finns det skillnader mellan åsikterna och varför behöver vi åldersgränser? Vi jämför skolan och våra hem. Hemma hos vem följer man åldersgränserna och hos vem gör man inte det? Och hur är det på andra ställen? Följs till exempel åldersgränserna på filmer och spel i ungdomslokalerna eller i biblioteket? Om vi inte vet går vi till biblioteket eller ungdomsgården och frågar hur de gör. Vi frågar de ansvariga vuxna varför de följer begränsningarna eller varför de inte gör det.

Finland som EU-medlem. Varför hör vi till Europeiska unionen och hur påverkar det vår finska nationalitet? Vi söker information om EU och samlar med hjälp av lotsen ihop saker som i vår vardag har ett samband med att vi är européer. I större städer finns EU:s informationskontor där det delas ut material och där det finns en person som man kan ställa frågor till.

Finländska karaktärsdrag. Vi samlar en lista på goda och dåliga egenskaper hos finländare. Vi ordnar egenskaperna så som vi tror att en invandrare eller turist ser oss, från den mest synliga till den mest dolda egenskapen. Hur skulle vi kunna ändra på bilden? Vilken bild skulle vi vilja ge av Finland? Vi gör en egen reklamvideo eller fotoserie som presenterar finländskhet.

Vi deltar i självständighetsfirandet på vår hemort antingen i enlighet med kårens traditioner eller på ett helt nytt sätt.

Vi skriver inom patrullen motioner om olika frågor. Är det något inom kåren eller kommunen som behöver förbättras? Eller i hela landet? Inom patrullen gör vi en lista över motioner för att förbättra olika saker. Får någon motion mera understöd och ska vi skicka den vidare? Vi undersöker tillsammans vilka kanaler det finns för oss att föra fram våra motioner. Vi bekantar oss också med hur man gör ett medborgarinitiativ. Justitieministeriet upprätthåller en sida där man får tips för att göra ett medborgarinitiativ.

Åsiktslinje: Explorerscouterna tar ställning till olika påståenden om finländskhet genom att ställa upp sig på en åsiktslinje enligt hur mycket de håller med påståendet; där ena ändan av linjen representerar samma åsikt och andra ändan representerar motsatt åsikt. Vid varje påstående stannar man upp och diskuterar påståendet och explorerscouterna motiverar varför de ställt sig där de står. Exempelpåståenden:

 • Finland är ett kristet land.
 • Religionen utgör en god grund för moral.
 • Det finns saker som är entydigt rätt eller fel.
 • Religioner är onödiga i dagens värld.
 • En forskare kan inte vara religiös.
 • Min uppfattning om en människa påverkas av hens åskådning
 • Finländare är tysta
 • De krista är mer kristna i Finland än på andra håll i Europa
 • Finländare dricker mycket alkohol
 • Bastu hör till finländskhet
 • En kristen värdegrund påverkar i Finland
 • Finländare är ett ishockeygalet folk
 • Religion är privat i Finland
 • Att berätta offentligt om sin egen övertygelse är främmande för finländare.
 • Finländare är vana vid nakenhet
 • Finländare svär mycket
 • Att idealisera jobb hör till finländskhet

Lägg till tips

Bifoga