Explorerscouten kan hjälpa och förstår betydelsen av frivilligarbete. Hen förstår sambandet mellan att hjälpa, scoutmetoden och förverkligande av scoutmetoden i vardagen.

Valikko

Liten gärning, stor glädje


Målsättning:

Explorerscouten kan hjälpa och förstår betydelsen av frivilligarbete. Hen förstår sambandet mellan att hjälpa, scoutmetoden och förverkligande av scoutmetoden i vardagen.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen deltar i olika talkon eller jippon för ett gott ändamål. Explorerscouten blir bekant med olika sätt att hjälpa och deltar i att göra gott i närmiljön, d.v.s. förverkligar en god gärning om dagen enligt egen förmåga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Palvelu
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med lotsen ett lämpligt mål för ett talko eller jippo och leder planeringen av evenemanget med lotsens hjälp. Lotsen tar kontakt med andra organisationer eller till exempel ett äldreboende och hjälper till med de praktiska arrangemangen och tidtabellen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi gör en presentation om en sevärdhet eller utfärdsplats i våra hemtrakter. Vi publicerar presentationen i kårtidningen och erbjuder den till t.ex. lokaltidningen. Vi berättar också om stället för andra scouter.

Vi deltar i en insamling genom att gå runt med insamlingsbössor. Till exempel Hungerdagen, Näsdagen och Gemensamt Ansvar är bra kampanjer som alltid behöver folk som kan gå med insamlingsbössorna. Lotsen hjälper oss att få kontakt med lokala aktörer och kampanjansvariga.

Vi deltar i ett biståndsprojekt som kampanjarbetskraft eller på något annat sätt. Lämpliga projekt hittar vi bland annat på Unicefs, Kyrkans utlandshjälps eller FRK:s webbsidor. Lotsen hjälper oss att få kontakt med lokala aktörer och kampanjansvariga.

Vi ordnar ett allmännyttigt jippo. Vi ordnar ett städjippo efter valborg, samlar ihop en midsommarbrasa eller rustar upp en naturstig eller lekplats. Vi frågar kommunens trädgårdsavdelning eller församlingens gårdskarl om något lämpligt objekt på vår hemort.

Kom ihåg i advent. Vi delar ut överblivna adventskalendrar eller gör egna och för dem till ett daghem eller ett äldreboende. Lotsen hjälper till med att komma överens om en tid för besöket och programmet under besöket. Vi tar kontakt med FiSSc:s kansli om vi vill dela ut överblivna scoutkalendrar.

Vi deltar i till exempel ett målar-, krattnings- eller vedtalko. Talkot kan bra förverkligas till exempel hemma hos en hjälpbehövande åldring istället för på kårlokalen eller scoutstugan. Via bland annat församlingens diakoniarbete eller FRK:s arbete med åldringar hittar vi personer i behov av hjälp.

Lägg till tips

Bifoga