Explorerscouten kan hjälpa och förstår betydelsen av frivilligarbete. Hen förstår sambandet mellan att hjälpa, scoutmetoden och förverkligande av scoutmetoden i vardagen.

Valikko

Liten gärning, stor glädje


Målsättning:

Explorerscouten kan hjälpa och förstår betydelsen av frivilligarbete. Hen förstår sambandet mellan att hjälpa, scoutmetoden och förverkligande av scoutmetoden i vardagen.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen deltar i olika talkon eller jippon för ett gott ändamål. Explorerscouten blir bekant med olika sätt att hjälpa och deltar i att göra gott i närmiljön, d.v.s. förverkligar en god gärning om dagen enligt egen förmåga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Palvelu
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med lotsen ett lämpligt mål för ett talko eller jippo och leder planeringen av evenemanget med lotsens hjälp. Lotsen tar kontakt med andra organisationer eller till exempel ett äldreboende och hjälper till med de praktiska arrangemangen och tidtabellen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga