Valikko

Mänskliga rättigheter tillhör alla


Beskrivning:

Explorerscouterna bekantar sig med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På besök annan
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1-2 t
Mål för fostran Ihmisyyden arvostaminen Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift: Patrulledaren bekantar sig med deklarationen om mänskliga rättigheter och bestämmer tillsammans med lotsen om hur aktiviteten utförs. Lotsens uppgift: Lotsen hjälper till att förverkliga aktiviteten, uppmuntrar till diskussion och reflektion.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I svagare position: Deklarationen för mänskliga rättigheter skyddar framför allt de människor som är i en svagare position. Vad betyder det att någon är i en svagare position? Kan du räkna ut vem man försöker skydda med respektive paragraf? Hur ska en scout behandla personer som är i en sämre position? Vilka i Finland är i en svagare position jämfört? En svagare position kan också beskrivas med hjälp av möjligheter. Ju bättre position vi har i samhället, desto bättre är våra möjligheter. Ofta märker inte ens de bättre bemedlade de saker som de mindre bemedlade inte har. Exempel är till exempel hälsa, en trygg familj, en säker inkomst och möjligheten att följa sina drömmar.

Explorerscouten bekantar sig med olika mänskor som blivit förföljda på grund av sin övertygelse. Diskutera först tillsammans. Vad betyder det att bli förföljd? På grund av hurudana saker blir människor förföljda – idag och i historien? Pågår det förföljelser idag? Gör följande övning efter er diskussion. Historiska förföljelser är till exempel religiösa, politiska eller etniska förföljelser. Exempel på sådana är till exempel hur man behandlar Jehovas vittnen i Ryssland, kristna i Mellanöstern och de politiska förföljelserna i 30-talets Tyskland och Sovjetunionen. I Finland har politisk förföljelse skett under inbördeskriget och efter krigen. Ett känt finländskt fall är Lapporörelsens kidnappning av Ståhlberg. Övning: Dela ut roller åt gruppmedlemmarna. Gruppmedlemmarna får inte veta varandras roller. Efter det här får alla turvist ställa frågor åt andra gruppmedlemmar. Ni kan spela flera varv och räkna poäng om ni vill. Diskutera efter spelet hur det kändes att ljuga om sin övertygelse. Regler: Kom överens om i vilket land eller vilken stad ni bor innan ni börjar spelet. Kom samtidigt överens om varför en viss roll blir förföljd (religion, politisk ideologi och så vidare). Delar ut roller och karaktärsdrag till exempel enligt korten nedan. Det ska finnas åtminstone en detektiv och en förföljd i spelet. Ett varv tar en viss tid (till exempel 8 minuter) eller tills alla förföljda är ur spelet. Att ta spelare ur spelet: Om något deltagare är misstänkt kan de andra deltagarna rösta om att ta ut den misstänkte. För att rösta sätter alla spelare sin knutna näve fram. Alla spelare visar sin tumme samtidigt. En tumme upp är en röst för att ta ut den misstänkte och en tumme ned att den misstänkte hålls kvar i spelet. Majoriteten avgör. Om det blir oavgjort hålls den misstänkte kvar i spelet. Att ställa frågor: Deltagarna ställer varandra frågor och den som får frågan besvarar den. Det är tillåtet att ljuga, men deltagarna ska svara hur de tror att deras roll skulle svara. Detektiv: Om det finns flera detektiver vet de om varandra. Innan ni börjar spelet kan alla sluta sina ögon och sedan öppnar detektiverna ögonen. Ni kan leka sittande vid ett bord och ställa frågor turvist eller röra er ritt i rummet så att många kan ställa frågor samtidigt. Roller:

 • Detektiv: får 2 poäng om alla de förföljda faller ur spelet.
 • Förföljd: får två poäng om du hålls kvar i spelet till slutet. Du mister ett poäng om en medborgare faller ut.
 • Medborgare: du får ett poäng om detektiven faller ur spelet. Du mister ett poäng om du faller ur leken.
Karaktärsdrag: (skrivs på samma kort som medborgarens roll). Detektiven och den förföljda har inte karaktärsdrag utan den följer den officiella eller den förföljda ideologin.
 • Skeptisk, osäker på din ståndpunkt
 • Empatisk, du vill skydda andra
 • Du stöder staten och understöden den officiella ideologin
 • Fegis
 • Drömmare, du drömmer om att fly utomlands
 • Uttråkad, ideologi intresserar inte dig
Exempelfrågor:
 • Är det fel att döda?
 • Vad tycker du om landets president?
 • Tror du på Gud?
 • Finns det gott och ont?
 • Vad är det viktigaste för dig i livet?
 • Vad är nyckeln till ett gott liv?

Frihet att tänka och tro: Paragraf 18 beskriver rätten till att tänka och tro. Hur skulle det vara att bo i ett land där du kunde bli fängslad eller till och bli mördad på basis av din åsikt? Hur skulle det inverka på vänskap, utbildning eller samhället? Varför är det viktigt att säkra såväl rätten till att tro eller att låta bli att tro? Vad händer om någondera är förbjudna? Kan du tänka på exempel ur historien eller nutiden? Vi skriver ett blogginlägg eller en artikel i kårens tidning eller på some om den förnyade grundstadgan och uppdateringen av scoutlöftet med temat åskådningsfrihet i scoutingen.

Vi funderar på vad det innebär att alla är lika inför lagen. I en rättsstat är alla lika inför lagen. I historien har vissa regenter stått ovanför lagen. Minoriteter har kanske ansetts vara lika till djur och blivit exkluderade ur samhället. Hurudant skulle det vara att bo i Finland om polisen, hälsovården och utbildningen skulle behandla dig som luft? Finns det såna här människor? (Papperslösa)

Deklarationen för mänskliga rättigheter godkändes under FN:s möte 10.12.1948. Då hade det gått under tre år sedan det andra världskriget och förintelsen tog slut. Deklarationen är universell – alltså berörs alla människor av den. Varje punkt finns med i deklarationen för att den någon gång brutits. Hittar du på exempel från historien för de olika paragraferna? Hurudan påverkan skulle det ha på ditt liv om de mänskliga rättigheterna plötsligt togs bort?

Lägg till tips

Bifoga