Explorerscouten vet om och känner till lokal verksamhet och påverkningsmöjligheter och kan utnyttja dessa.

Valikko

Påverka i hemkommunen


Målsättning:

Explorerscouten vet om och känner till lokal verksamhet och påverkningsmöjligheter och kan utnyttja dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med sina möjligheter att verka och påverka i sin hemkommun. Hen blir bekant med olika organisationer, föreningar och tjänster som hör ihop med ungdomars liv och bedömer hur viktiga de är i hens egen vardag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med patrullen ett lämpligt sätt att göra aktiviteten och kommer överens om förberedelserna med lotsen. Patrulledaren kommer överens om träffar eller tar reda på ungdomsfullmäktiges mötestider och informerar patrullen om tider och platser. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att ordna aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga