Explorerscouten vet om och känner till lokal verksamhet och påverkningsmöjligheter och kan utnyttja dessa.

Valikko

Påverka i hemkommunen


Målsättning:

Explorerscouten vet om och känner till lokal verksamhet och påverkningsmöjligheter och kan utnyttja dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med sina möjligheter att verka och påverka i sin hemkommun. Hen blir bekant med olika organisationer, föreningar och tjänster som hör ihop med ungdomars liv och bedömer hur viktiga de är i hens egen vardag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer tillsammans med patrullen ett lämpligt sätt att göra aktiviteten och kommer överens om förberedelserna med lotsen. Patrulledaren kommer överens om träffar eller tar reda på ungdomsfullmäktiges mötestider och informerar patrullen om tider och platser. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att ordna aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med församlingen, hur man kan påverka i församlingen och beslutsfattandet i församlingen. En explorerscout som fyllt 16 år, är konfirmerad och medlem i församlingen, får rösta i församlingsvalet. Varför lönar det sig för explorerscouten att rösta och vad kan hen påverka genom att göra det? Vi bjuder in församlingens förtroendevalda, anställda eller en kandidat i valet för att berätta om församlingsvalet och hur de går till. Om det är val på kommande bekantar vi oss med en valmaskin och kandidaterna i vår församling. Vi kan också delta i kyrkoförsamlingens möten som är öppna för allmänheten.

Vi bekantar oss med en annan förening inom tredje sektorn som är obekant för oss från tidigare. Exempel på andra föreningar är Frivilliga räddningstjänsten, FRK eller FBK, politiska ungdomsorganisationer, 4H, handikappföreningar, byaföreningar och ungdomsföreningar. Vi hälsar på under föreningens evenemang eller möte. Varför väljer ungdomar olika slag av föreningar att verka

Vi tar reda på när kommunfullmäktige sammanträder och vad som besluts på mötena. I mån av möjlighet deltar vi i mötet eller bjuder in en förtroendevald till vårt patrullmöte. Lotsen hjälper oss att få kontakt med medlemmar i kommunfullmäktige.

Vi träffar kommunens ungdomsarbetare och ställer frågor vi förberett i förväg om hens jobb. Vi kommer med förbättringsförslag för verksamheten eller tackar för gott samarbete mellan ungdomstjänsten och scouterna.

Ungdomsfullmäktige. Vi bekantar oss med ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlamentet i vår hemkommun och deltar i fullmäktiges verksamhet antingen som medlem eller genom att göra en motion.

Lägg till tips

Bifoga