Explorerscouten känner till B-P:s historia och berättelsen om St. Göran. Hen vet namnet på de mest centrala scoutpersonerna och känner till de viktigaste vändpunkterna i scoutingens historia.

Valikko

Scouthistoria


Målsättning:

Explorerscouten känner till B-P:s historia och berättelsen om St. Göran. Hen vet namnet på de mest centrala scoutpersonerna och känner till de viktigaste vändpunkterna i scoutingens historia.

Beskrivning:

Explorerscouten fördjupar sig i scoutingens historia och får en djupare kunskap om den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att välja en eller flera aktivitetstips enligt patrullens kunskapsnivå. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att hitta fakta om scoutingens historia och viktiga scoutpersoner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga