Explorerscouten känner till B-P:s historia och berättelsen om St. Göran. Hen vet namnet på de mest centrala scoutpersonerna och känner till de viktigaste vändpunkterna i scoutingens historia.

Valikko

Scouthistoria


Målsättning:

Explorerscouten känner till B-P:s historia och berättelsen om St. Göran. Hen vet namnet på de mest centrala scoutpersonerna och känner till de viktigaste vändpunkterna i scoutingens historia.

Beskrivning:

Explorerscouten fördjupar sig i scoutingens historia och får en djupare kunskap om den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att välja en eller flera aktivitetstips enligt patrullens kunskapsnivå. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att hitta fakta om scoutingens historia och viktiga scoutpersoner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med centrala scoutpersoner. Vi vet åtminstone vem Robert Baden-Powell, Agnes Baden-Powell, Olave Baden-Powell, Verneri Louhivuori, Anni Collan och C. G. E. Mannerheim är och varför de är viktiga personer för scoutingen. Efter att vi först bekantat oss med personerna kan vi fördjupa våra kunskaper genom att spela t.ex. Alias eller “Vem är jag” med dessa personer.

Vi lär oss att se olika scouthistoriska händelser och -personer i förhållande till varandra. Vi skriver centrala händelser ur scoutingens historia i Finland och världen på papperslappar och på andra lappar skriver vi årtal för när något hänt. Vi blandar ihop lapparna med händelser och årtal och försöker sedan kombinera rätt årtal med rätt händelse. Vi lägger händelserna i kronologisk ordning på en tidslinje.

Vi gör ett brädspel åt spejarscouterna eller oss själv med temat scouthistoria. Före spelet läser vi tillsammans berättelsen om B-P. I brädspelet finns både frågor om B-P och informationsrutor om scoutingens historia i Finland och hela världen. Spelet kan också innehålla roliga och lättsamma uppgifter som t.ex. att hoppa 15 hopp med hopprep eller stoppa fem Marie-kex i munnen och säga “Merry merry christmas”. Mera uppgifter om scoutingens historia i Finland och världen hittar vi i olika scouthandböcker och på internet.

Vi uppträder med ett skådespel om St. Göran på kårens St. Görans-fest. Vi kommer överens med arrangören om att vi sköter denna uppgift. Vi fördjupar oss i historien och gör en egen version till exempel som musikal, med handdockor, som ritad animation eller fotoutställning. Mer om St. Göran hittar vi t.ex. på PartioWiki eller i scoutlitteratur. En sökning på internet på “berättelsen om St. Göran och draken” ger också resultat.

Lägg till tips

Bifoga