Explorerscouten vet vilka de två världsförbunden är och vet deras uppgifter.

Valikko

Som scout i världen


Målsättning:

Explorerscouten vet vilka de två världsförbunden är och vet deras uppgifter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med världsförbunden och känner till huvuddragen för den verksamhet dessa erbjuder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att välja en eller flera aktivitetstips enligt patrullens kunskapsnivå. Patrulledaren förbereder mötet genom att bekanta sig med webbsidorna i förväg. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att hitta information och lämpliga personer att bjuda in till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga