Explorerscouten vet vilka de två världsförbunden är och vet deras uppgifter.

Valikko

Som scout i världen


Målsättning:

Explorerscouten vet vilka de två världsförbunden är och vet deras uppgifter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med världsförbunden och känner till huvuddragen för den verksamhet dessa erbjuder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att välja en eller flera aktivitetstips enligt patrullens kunskapsnivå. Patrulledaren förbereder mötet genom att bekanta sig med webbsidorna i förväg. Vid behov hjälper lotsen patrulledaren att hitta information och lämpliga personer att bjuda in till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i en världsjamboree ordnad av WOSM eller bjuder in en scout som deltagit i en världsjamboree till vårt möte för att berätta om och visa bilder från lägret. Vi ber att hen speciellt ska berätta om de saker som är annorlunda på världsförbundets världsjamboree jämfört med på något enskilt lands egen jamboree.

Vi väljer någon aktivitet som vi hittar på WOSM:s eller WAGGGS:s webbsidor och gör den med patrullen. Vi gör en svenskspråkig version som är anpassad för finländska förhållanden. Vi skickar vårt tips på aktivitet till webbsidan scoutprogrammet.fi.

Vi bjuder in någon som känner till mer om internationella scoutärenden, t.ex. en internationellt aktiv förtroendevald i FiSSc eller någon från kåren eller grannkåren som jobbat på ett scouthem eller deltagit i ett internationellt scoutläger utomlands till vårt möte. Vi intervjuar vår gäst och tar reda på vilka möjligheter världsförbunden i praktiken erbjudit hen.

Tillsammans med patrullen bekantar vi oss med WOSM:s eller WAGGGS:s webbsidor. På webbsidorna söker vi fram information om vad världsförbunden gör. Patrulledaren kan hålla en liten frågesport där alla svar finns på världsförbundens webbsidor.

Lägg till tips

Bifoga