Explorerscouten vet hurudan scoutverksamhet det finns utanför kåren och vilka möjligheter hen har att fungera i olika scoutuppdrag i framtiden. Explorerscouten deltar modigt i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Valikko

Världen utanför kåren


Målsättning:

Explorerscouten vet hurudan scoutverksamhet det finns utanför kåren och vilka möjligheter hen har att fungera i olika scoutuppdrag i framtiden. Explorerscouten deltar modigt i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med regional scoutverksamhet och sitt scoutdistrikt genom att delta i samarbetsprojekt eller evenemang i regionen. En kårledare som har förtroendeuppdrag i FiSSc eller en av kårens kårcoacher kan komma och berätta för patrullen om FiSSc:s verksamhet. Patrullen kan också besöka något av scoutkanslierna. Kom ihåg att ta kontakt med kansliet på förhand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar tillsammans med lotsen reda på ett lämpligt evenemang för patrullen. Patrulledaren informerar patrullmedlemmarna om tidpunkten för evenemanget och ser till att alla patrullmedlemmar får skjuts till platsen. Lotsen hjälper patrulledaren att komma överens om ett besök eller en besökare till patrullens möte eller med att välja ett lämpligt regionalt evenemang

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga