Explorerscouten vet hurudan scoutverksamhet det finns utanför kåren och vilka möjligheter hen har att fungera i olika scoutuppdrag i framtiden. Explorerscouten deltar modigt i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Valikko

Världen utanför kåren


Målsättning:

Explorerscouten vet hurudan scoutverksamhet det finns utanför kåren och vilka möjligheter hen har att fungera i olika scoutuppdrag i framtiden. Explorerscouten deltar modigt i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med regional scoutverksamhet och sitt scoutdistrikt genom att delta i samarbetsprojekt eller evenemang i regionen. En kårledare som har förtroendeuppdrag i FiSSc eller en av kårens kårcoacher kan komma och berätta för patrullen om FiSSc:s verksamhet. Patrullen kan också besöka något av scoutkanslierna. Kom ihåg att ta kontakt med kansliet på förhand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar tillsammans med lotsen reda på ett lämpligt evenemang för patrullen. Patrulledaren informerar patrullmedlemmarna om tidpunkten för evenemanget och ser till att alla patrullmedlemmar får skjuts till platsen. Lotsen hjälper patrulledaren att komma överens om ett besök eller en besökare till patrullens möte eller med att välja ett lämpligt regionalt evenemang

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

En del av samhället

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bjuder in en scout som har ett uppdrag i FiSSc till vårt möte för att berätta om sitt uppdrag och sin scoutstig. Vi avslutar kvällen med att fundera på i vilka scoutuppdrag vi skulle kunna se oss själva i om tio år.

Vi besöker FiSSc:s kansli. Vi bekantar oss med FiSSc:s verksamhet och kanslipersonal genom att besöka kansliet eller bjuda in en anställd till vårt möte. Vi förbereder frågor och förslag på verksamhet i förväg.

Ett regionalt projekt. Om vår explorerscoutpatrull redan är aktiv också utanför kårens gränser kan vi ordna gemensamt program för alla explorerscouter i regionen. Evenemanget kan vara till exempel en paintball-dag, en restaurangdag, en utfärd till scoutstugan eller ett filmmaraton. Vi kan också delta i förverkligandet av ett annat regionalt evenemang till exempel som kontrollanter på en vargungetävling.

Vi deltar i ett regionalt ledarmöte/scoutledarträff och bekantar oss med kårernas samarbete i vår region. Efter mötet funderar vi tillsammans med vår lots på hur det regionala samarbetet kunde förbättras ur explorerscouternas synvinkel.

Lägg till tips

Bifoga