Explorerscouten upptäcker utbildningsmöjligheterna inom scoutingen. Hen bekantar sig med kursutbudet som riktar sig till explorerscouter och väljer de kurser som passar hen bäst.