Explorerscouten fördjupar sina ledarskapsfärdigheter.

Valikko

Gruppledarfortsättningskurs


Målsättning:

Explorerscouten fördjupar sina ledarskapsfärdigheter.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en gruppledarfortsättningskurs, som är en fortsättning på gruppledarutbildningen för explorerscouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen På besök
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att utreda scoutens möjlighet att delta i kursen. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper explorerscouten vid behov att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Alla distrikt ordnar inte den här kursen men jag kan be kårens utbildningsansvariga om hjälp att hitta en dylik kurs i något annat distrikt eller föra vidare ett önskemål om att kursen ordnas till FiSSc:s utbildningsgrupp.

Lägg till tips

Bifoga