Explorerscouten får baskunskaper i hygien vid matlagning. På köpet får explorerscouten ett hygienpass.

Valikko

Hygienpass


Målsättning:

Explorerscouten får baskunskaper i hygien vid matlagning. På köpet får explorerscouten ett hygienpass.

Beskrivning:

Explorerscouten avlägger hygienpasset.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats: A_Vierailukohteessa
Färdighetsområden: Ruuanlaitto
Längd: A_pitkäkestoinen
Målen för fostran: Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om hygienpasset och om hur man anmäler sig till kursen. Hen stöder explorerscouten i sökandet efter det kursmaterial hen behöver för att kunna göra testet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga