Explorerscouten kan handla rätt i situationer där kunskaper i första hjälpen behövs.

Valikko

Kurs i första hjälpen


Målsättning:

Explorerscouten kan handla rätt i situationer där kunskaper i första hjälpen behövs.

Beskrivning:

Explorerscouten avlägger en FHJ 1 eller FHJ 2 kurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Ensiapu
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om första hjälpen-kurserna. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper vid behov explorerscouten att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga