Explorerscouten förstår betydelsen av lek inom scoutingen och kan leda olika slags lekar.

Valikko

Lekkurs


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av lek inom scoutingen och kan leda olika slags lekar.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en lekkurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats: A_Kämpällä A_Vierailukohteessa
Färdighetsområden: Scoutkultur
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd: A_päivä
Målen för fostran: Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om rätt kurs. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper vid behov explorerscouten att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga