Explorerscouten förstår betydelsen av lek inom scoutingen och kan leda olika slags lekar.

Valikko

Lekkurs


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av lek inom scoutingen och kan leda olika slags lekar.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en lekkurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd päivä
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om rätt kurs. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper vid behov explorerscouten att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kårens utbildningsansvariga kan berätta när det ordnas en lekkurs i FiSSc. Om det inte ordnas någon lekkurs i förbundet funderar jag tillsammans med kårens uppdragschef på om vi ska ta kontakt med förbundet och be om en lekkurs eller om jag kanske kunde delta i en lekkurs i ett finskt distrikt.

Lägg till tips

Bifoga