Explorerscouten blir bekant med radioscouting och får efter godkänd kurs rätt att verka som radioamatör.

Valikko

Radioamatörskurs


Målsättning:

Explorerscouten blir bekant med radioscouting och får efter godkänd kurs rätt att verka som radioamatör.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en radioamatörskurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att utreda möjligheterna att delta i en dylik kurs. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper vid behov explorerscouten att förbereda sig inför kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scouterna ordnar inte radioamatörskurser regelbundet, men det kan finnas aktiva radioamatörer på min hemort och man kan delta i deras kurser. Kårens uppdragschef kan hjälpa till med att leta rätt på en lämplig kurs.

Lägg till tips

Bifoga