Explorerscouten kan använda radiotelefoner och föra samtalen enligt i kraft varande instruktioner.

Valikko

Signalkurs


Målsättning:

Explorerscouten kan använda radiotelefoner och föra samtalen enligt i kraft varande instruktioner.

Beskrivning:

Explorerscouten avlägger en signalkurs. Kurser ordnas av frivilliga räddningstjänsten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om hur man avlägger kursen och att hjälpa explorerscouten att anmäla sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga