Explorerscouten fördjupar sina utefärdigheter.

Valikko

Utekurser


Målsättning:

Explorerscouten fördjupar sina utefärdigheter.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en utekurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats: A_Metsässä A_Vierailukohteessa
Färdighetsområden: Utfärd
Längd: A_pitkäkestoinen
Målen för fostran: Förhållande till naturen
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta information om rätt kurs. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper explorerscouten vid behov att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga