Explorerscouten kan berätta om scouting och kan hitta på och genomföra olika kampanjer för att öka scoutingens synlighet.

Valikko

YSP-kurs (Young Spokes People -kurs)


Målsättning:

Explorerscouten kan berätta om scouting och kan hitta på och genomföra olika kampanjer för att öka scoutingens synlighet.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i en YSP-kurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att utreda möjligheten att delta i kursen. Lotsen råder explorerscouten att anmäla sig i tid och hjälper vid behov explorerscouten att förbereda sig för kursen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscout på kurs

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

YSP eller Young Spokes People -konceptet kom till Finland från Storbritannien år 2007. Vem som helst som är en 15-22 år gammal aktiv scout och vill påverka Finlands Scouters, FiSSc:s eller distriktens kommunikation kan söka till medieambassadör. Varje år tar man in ungefär 25 nya YSPar (medieambassadörer) som får verka nationellt och/eller i sitt eget scoutdistrikt i olika kommunikationsuppgifter. Uppgifterna en medieambassadör får varierar enligt eget intresse och enligt var man bor. Uppgifterna kan hänga ihop med Finlands Scouters landsomfattande projekt, scoutdistriktets eller FiSSc:s egna evenemang eller YSParnas egna jippon. Medieambassadörerna har varit med och förverkligat bland annat kampanjen En god gärning (på finska: Yhdessä parempi maailma), berättat om scouting för såväl lokala som landsomfattande medier och ordnat egna jippon för att ge scoutingen positiv synlighet.

Lägg till tips

Bifoga