Explorerscouten bekantar sig med evenemang som riktar sig till den egna åldersgruppen. Hen får information om evenemangen och anmäler sig till något av dem.

Valikko

Evenemangsutbudet


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med evenemang som riktar sig till den egna åldersgruppen. Hen får information om evenemangen och anmäler sig till något av dem.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vilka evenemang det finns för explorerscouter i FiSSc:s och FS:s händelsekalendrar. Explorerscouterna övar sig att använda det anmälningssystem som används.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren söker på förhand upp eller bekantar sig med de olika organisationernas händelsekalendrar och presenterar dem för resten av patrullen. Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouten att hitta ett explorerscoutevenemang som passar explorerscouten. Lotsen svarar på explorerscoutens frågor om explorerscoutevenemanget eller för frågan vidare till någon som kan besvara den.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscoutevenemang

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga