Explorerscouten bekantar sig med evenemang för den egna åldersgruppen. Hen får en positiv upplevelse ett evenemang som är riktat till den egna åldersgruppen.

Valikko

Med i svängarna


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med evenemang för den egna åldersgruppen. Hen får en positiv upplevelse ett evenemang som är riktat till den egna åldersgruppen.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i ett explorerscoutevenemang som ordnas av FiSSc eller någon annan scoutorganisation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren förbereder patrullen för evenemanget enligt de angivna instruktionerna och ser till att patrullen har förberett sig på rätt sätt inför evenemanget. Lotsens uppgift är att före evenemanget svara på explorerscouternas frågor, och efter evenemanget att höra efter hur det gick på evenemanget. Vid behov vidarebefordrar lotsen feedbacken hen fått om evenemanget till arrangörerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscoutevenemang

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Efter evenemanget planerar patrullen tillsammans ett motsvarande evenemang. Vad skulle vi göra på samma sätt och vad skulle vi göra annorlunda? Hurdant program skulle vi ha på vårt evenemang och hur skulle det förverkligas? Lotsens uppgift är att samla ihop den feedback om evenemanget som kommer fram under diskussionen och vid behov vidarebefordra den till arrangörerna för nästa evenemang.

Efter evenemanget ordnar vår patrull en kväll för kårens yngre explorerscouter eller spejarscouter där vi berättar om det evenemang vi deltagit i. Vi kan göra en digital presentation eller ett skådespel. Vi kan också i tillsammans med de yngre scouterna göra något som vi själva fick uppleva på evenemanget.

Lägg till tips

Bifoga