Explorerscouten bekantar sig med evenemang för den egna åldersgruppen. Hen får en positiv upplevelse ett evenemang som är riktat till den egna åldersgruppen.

Valikko

Med i svängarna


Målsättning:

Explorerscouten bekantar sig med evenemang för den egna åldersgruppen. Hen får en positiv upplevelse ett evenemang som är riktat till den egna åldersgruppen.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i ett explorerscoutevenemang som ordnas av FiSSc eller någon annan scoutorganisation.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren förbereder patrullen för evenemanget enligt de angivna instruktionerna och ser till att patrullen har förberett sig på rätt sätt inför evenemanget. Lotsens uppgift är att före evenemanget svara på explorerscouternas frågor, och efter evenemanget att höra efter hur det gick på evenemanget. Vid behov vidarebefordrar lotsen feedbacken hen fått om evenemanget till arrangörerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Explorerscoutevenemang

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga