Explorerscouten förstår hur hens handlingar påverkar miljön på såväl kort som på lång sikt. Hen bildar sig en sund förståelse för natur- och miljöskydd. Explorerscouten kan anpassa sina egna handlingar i förhållande till miljön.