Explorerscouten förstår hur hens handlingar påverkar miljön på såväl kort som på lång sikt. Hen bildar sig en sund förståelse för natur- och miljöskydd. Explorerscouten kan anpassa sina egna handlingar i förhållande till miljön.

Valikko

För vår jord

Explorerscouten förstår hur hens handlingar påverkar miljön på såväl kort som på lång sikt. Hen bildar sig en sund förståelse för natur- och miljöskydd. Explorerscouten kan anpassa sina egna handlingar i förhållande till miljön.

Explorerscouten genomför olika miljövänliga gärningar. Hen funderar över sina egna handlingar och konsumtionsvanor och hur de påverkar miljön och andra människor.

Valbara