Explorerscouten förminskar sitt ekologiska fotspår.

Valikko

Konsumtion


Målsättning:

Explorerscouten förminskar sitt ekologiska fotspår.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar över sina egna konsumtionsvanor och hur dessa påverkar det omgivande samhället, miljön och jordklotet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

För vår jord

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På nätet söker vi fram olika räknare och beräknar vårt egna ekologiska fotspår, klimat- eller vattenfotspår. Vi jämför våra resultat och funderar på hur vi kan minska våra egna fotspår. På Finlands FN- förbunds webbplats hittar vi tabeller och statistik i ämnet. Webbsidan uppdateras aktivt och där finns mycket information.

Vi definierar först själv vad vi avser med onödiga saker. Vi reder ut vad som officiellt är en onödig pryl och jämför våra uppfattningar. Vi gör en lista över vilka inte fullt så nödvändiga prylar vi hittar hemma och hur vårt liv skulle ändras om vi skulle sluta använda dem. Tidningen Suomen Luonto väljer varje år årets mest onödiga pryl. Vi funderar vad vi tycker om dessa onödiga saker och om man på riktigt skulle kunna ha nytta av någon.

Jag gör en lista över allt jag använder under en normal vecka (mat, kläder, övriga konsumtionsvaror så som tvål o.s.v.) Vi jämför våra listor och funderar tillsammans vilka produkter som är nödvändiga och vilka onödiga. Vi tar reda på produkternas ursprungsländer och funderar om de skulle gå att ersätta med produkter som producerats närmare eller mer ekologiskt. Vi kommer överens om en tidsperiod då var och en försöker förändra sina egna vanor till det bättre och gör också listor över förbättringarna. Efteråt jämför vi om vi lyckats med förändringarna och funderar över varför vi lyckades med en del men misslyckades med andra. Var det hemmet, kompisarna, ekonomin eller bara den egna motivationen som påverkade oss?

På nätet söker vi fram olika räknare och beräknar vårt egna ekologiska fotspår, klimat- eller vattenfotspår. Vi jämför våra resultat och funderar på hur vi kan minska våra egna fotspår. På Finlands FN-förbunds webbplats hittar vi tabeller och statistik i ämnet. Webbsidan uppdateras aktivt och där finns mycket information.

Onödiga saker. Vi definierar först själv vad vi avser med onödiga saker. Vi reder ut vad som officiellt är en onödig pryl och jämför våra uppfattningar. Vi gör en lista över vilka inte fullt så nödvändiga prylar vi hittar hemma och hur vårt liv skulle ändras om vi skulle sluta använda dem. Tidningen Suomen Luonto väljer varje år årets mest onödiga pryl. Vi funderar vad vi tycker om dessa onödiga saker och om man på riktigt skulle kunna ha nytta av någon.

Köpbeslut. Jag gör en lista över allt jag använder under en normal vecka (mat, kläder, övriga konsumtionsvaror så som tvål o.s.v.) Vi jämför våra listor och funderar tillsammans vilka produkter som är nödvändiga och vilka onödiga. Vi tar reda på produkternas ursprungsländer och funderar om de skulle gå att ersätta med produkter som producerats närmare eller mer ekologiskt. Vi kommer överens om en tidsperiod då var och en försöker förändra sina egna vanor till det bättre och gör också listor över förbättringarna. Efteråt jämför vi om vi lyckats med förändringarna och funderar över varför vi lyckades med en del men misslyckades med andra. Var det hemmet, kompisarna, ekonomin eller bara den egna motivationen som påverkade oss?

Lägg till tips

Bifoga