Explorerscouten förminskar sitt ekologiska fotspår.

Valikko

Konsumtion


Målsättning:

Explorerscouten förminskar sitt ekologiska fotspår.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar över sina egna konsumtionsvanor och hur dessa påverkar det omgivande samhället, miljön och jordklotet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

För vår jord

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga