Explorerscouten lär sig att organisera en effektiv kampanj för den gemensamma miljön.

Valikko

Litet men stort


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att organisera en effektiv kampanj för den gemensamma miljön.

Beskrivning:

Explorerscouten gör konkreta saker för sin närmiljö. Det behöver inte vara något stort, men det gäller att få med fler än bara den egna explorerscoutpatrullen eller gruppen hen är ledare för.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Patrulledaren gör tillsammans med sin grupp upp ramarna för en hurdan miljögärning gruppen eller den enskilda explorerscouten vill göra. Patrulledaren fördelar ansvarsuppgifterna mellan patrullmedlemmarna för förverkligandet av gärningen. Lotsen hjälper till att definiera målet och hjälper vid behov till med att hitta utomstående hjälp t.ex. för att kontrollera tillståndsfrågor. Lotsen hjälper också till med marknadsföringen ifall man vill ha synlighet i medier och fler deltagare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

För vår jord

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga