Explorerscouten behärskar de grundfärdigheter som behövs i vardagen och i ett hem. Explorerscouten ser skötseln av hemmet som en helhet och förbereder sig för ett självständigt liv.