Explorerscouten behärskar de grundfärdigheter som behövs i vardagen och i ett hem. Explorerscouten ser skötseln av hemmet som en helhet och förbereder sig för ett självständigt liv.

Valikko

Full koll i vardagen

Explorerscouten behärskar de grundfärdigheter som behövs i vardagen och i ett hem. Explorerscouten ser skötseln av hemmet som en helhet och förbereder sig för ett självständigt liv.

Explorerscouten övar vardaglig matlagning och bakning. Explorerscouten lär sig reparera vardagsföremål och att göra mindre reparationer i hemmet. Explorerscouten utför städuppgifter hemma eller i kårlokalen och tvättar byk. Explorerscouten behärskar sina egna scoutfärdigheter och repeterar dem vid behov.

Valbara