Explorerscouten är medveten om att det utöver sådant hushållsarbete som utförs varje vecka (dammsugning, dammtorkning och klädtvätt) också behövs sådant arbete som utförs mer sällan. Explorerscouten förstår hushållsarbetet i sin helhet.

Valikko

Koll på ett rent hem


Målsättning:

Explorerscouten är medveten om att det utöver sådant hushållsarbete som utförs varje vecka (dammsugning, dammtorkning och klädtvätt) också behövs sådant arbete som utförs mer sällan. Explorerscouten förstår hushållsarbetet i sin helhet.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig att tvätta byk och att sköta städuppgifter som utförs mer sällan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren väljer vilka städuppgifter som ska utföras och ser till att den städutrustning som behövs finns på kårlokalen. Lotsen hjälper till med att skaffa städredskap och instruerar explorerscouterna vid behov.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi gör något städjobb, hemma eller i kårlokalen, som inte behöver göras så ofta, till exempel rensar golvbrunnen, rensar handfatets vattenlås, tvättar fönstren, frostar av frysen eller tvättar kylskåpet. Tips finns på bl.a. Marthaförbundets webbsida.

Jag tvättar byk. Jag lär mig läsa tvättinstruktioner och sortera tvätten enligt dessa. Jag tar reda på hur tvättmaskinen hemma hos oss fungerar och vilket tvättprogram det lönar sig att använda till vilken sorts tvätt. Tips finns på bl.a. Marthaförbundets webbsida.

Vi tvättar mattorna i kårlokalen eller hemma.

Vi gör en lista över de städjobb som måste göras i hemmet och funderar över hur ofta de olika städjobben behöver göras. Vi gör en städkalender i vilken det är lätt att följa med gjorda och ogjorda städuppgifter.

Lägg till tips

Bifoga