Explorerscouten kan utnyttja informationsteknik i allt hen gör och underlättar på så sätt sin vardag.

Valikko

Koll på informationsteknik (IT)


Målsättning:

Explorerscouten kan utnyttja informationsteknik i allt hen gör och underlättar på så sätt sin vardag.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig använda olika IT-verktyg. Explorerscouten bekantar sig med eller fördjupar sin kunskap om bl.a. elektroniska kalendrar, projektverktyg och molntjänster.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren förbereder aktiviteten. Patrulledaren kan be om hjälp av en mer erfaren roverscout eller äldre ledare. Lotsen hjälper patrulledaren i förberedelserna inför och med genomförandet av mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga