Explorerscouten kan utnyttja informationsteknik i allt hen gör och underlättar på så sätt sin vardag.

Valikko

Koll på informationsteknik (IT)


Målsättning:

Explorerscouten kan utnyttja informationsteknik i allt hen gör och underlättar på så sätt sin vardag.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig använda olika IT-verktyg. Explorerscouten bekantar sig med eller fördjupar sin kunskap om bl.a. elektroniska kalendrar, projektverktyg och molntjänster.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren förbereder aktiviteten. Patrulledaren kan be om hjälp av en mer erfaren roverscout eller äldre ledare. Lotsen hjälper patrulledaren i förberedelserna inför och med genomförandet av mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Molntjänster: Vi delar våra erfarenheter av olika molntjänster. Vilka för- och nackdelar har de i jämförelse med varandra? Vilken nytta är det över huvud taget med molntjänster? Finns det risker med dem? Hurudana saker kan man spara i molntjänster? Om jag inte ännu använder någon molntjänst tar jag i bruk en av dem.

To do-listor: Hur håller du just nu reda på vilka saker du ska göra och när? Vilka olika sätt finns det att göra minneslistor? Vilka minneslistor använder mina föräldrar? Och kårledningen? Andra vuxna? Jag prövar olika minneslistor och väljer den som passar mig bäst och tar den i bruk.

Elektronisk kalender: Vi skapar en gemensam elektronisk kalender för patrullen som alla patrullmedlemmar får användarrätt till. Vi delar kalendern i de mobila apparater vi använder. Vi skriver in alla evenemang som berör patrullen i kalendern. Vi undersöker vilka andra elektroniska kalendrar som används inom scoutingen. Vi installerar lämpliga kalendrar för vår egen användning.

Lägg till tips

Bifoga