Explorerscouten ökar sin självständighet och sitt självförtroende genom att sköta mindre reparationer i hemmet. Explorerscouten motverkar (ny)hjälplöshet och könsrollsrelaterade uppgifter i hemmet.

Valikko

Koll på reparationer i hemmet


Målsättning:

Explorerscouten ökar sin självständighet och sitt självförtroende genom att sköta mindre reparationer i hemmet. Explorerscouten motverkar (ny)hjälplöshet och könsrollsrelaterade uppgifter i hemmet.

Beskrivning:

Explorerscouten utför små reparationer i hemmet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar fram lämpliga verktyg för att explorerscouterna ska kunna göra aktiviteten. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren. Patrulledaren eller lotsen ser till att det finns någon på plats som vid behov kan hjälpa med färdigheten explorerscouterna ska lära sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga