Explorerscouten ökar sin självständighet och sitt självförtroende genom att sköta mindre reparationer i hemmet. Explorerscouten motverkar (ny)hjälplöshet och könsrollsrelaterade uppgifter i hemmet.

Valikko

Koll på reparationer i hemmet


Målsättning:

Explorerscouten ökar sin självständighet och sitt självförtroende genom att sköta mindre reparationer i hemmet. Explorerscouten motverkar (ny)hjälplöshet och könsrollsrelaterade uppgifter i hemmet.

Beskrivning:

Explorerscouten utför små reparationer i hemmet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar fram lämpliga verktyg för att explorerscouterna ska kunna göra aktiviteten. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren. Patrulledaren eller lotsen ser till att det finns någon på plats som vid behov kan hjälpa med färdigheten explorerscouterna ska lära sig.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag fixar eller reparerar hemma/i kårlokalen/i utfärdsstugan, t.ex. byter en lampa, byter en propp, tapetserar, målar, spänner ett dörrhandtag, hänger upp en tavla eller lappar ett hål i väggen. Det lönar sig att be om hjälp av lotsen, kårens äldre ledare eller av de egna föräldrarna. På internet finns också instruktioner för många olika små reparationer.

Vi lär oss att byta eller lappa ett cykel-, moped- eller bildäck. Om ingen i gruppen kan det från tidigare ber vi om hjälp av någon förälder eller en erfaren kårledare som behärskar tekniken. Däckbytesservice under senhösten eller början av våren är också ett bra sätt att samla lite pengar till kåren.

Lägg till tips

Bifoga