Explorerscouten behärskar traditionella scoutfärdigheter och kan också lära ut dem åt andra. Explorerscouten vet hur hen lär ut scoutfärdigheter på lämplig nivå för varje åldersgrupp.

Valikko

Koll på scoutfärdigheterna


Målsättning:

Explorerscouten behärskar traditionella scoutfärdigheter och kan också lära ut dem åt andra. Explorerscouten vet hur hen lär ut scoutfärdigheter på lämplig nivå för varje åldersgrupp.

Beskrivning:

Explorerscouten repeterar vid behov grundläggande scoutfärdigheter och övar sig att lära ut dem åt andra också.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Suunnistus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kartlägger patrullmedlemmarnas färdighetsnivå och väljer vilka färdigheter som måste övas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga