Explorerscouten behärskar traditionella scoutfärdigheter och kan också lära ut dem åt andra. Explorerscouten vet hur hen lär ut scoutfärdigheter på lämplig nivå för varje åldersgrupp.

Valikko

Koll på scoutfärdigheterna


Målsättning:

Explorerscouten behärskar traditionella scoutfärdigheter och kan också lära ut dem åt andra. Explorerscouten vet hur hen lär ut scoutfärdigheter på lämplig nivå för varje åldersgrupp.

Beskrivning:

Explorerscouten repeterar vid behov grundläggande scoutfärdigheter och övar sig att lära ut dem åt andra också.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Första hjälpen organisointitaidot Scoutkultur Utfärd Orientering vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kartlägger patrullmedlemmarnas färdighetsnivå och väljer vilka färdigheter som måste övas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi hämtar en hög “stads-” och utfärdskläder till kårlokalen. Av kläderna gör vi lämpliga klädkombinationer för åtminstone följande situationer:

På väg till skolan i regn på hösten, + 10 grader
Regn på sommarlägret, +20 grader
På väg till skolan på vintern, -10 grader och frisk vind
Vinterläger, -20 grader och sol
Värmebölja, på stan med kompisarna, +25 grader och blåsigt
Värmebölja, på scoutlägret, +25 grader och vindstilla

Vi går igenom listan över scoutfärdigheter nedan och repeterar dem vid behov. Vi lär ut åtminstone en av dessa färdigheter till vargungarna, äventyrsscouterna eller spejarscouterna. Vi kan förstås ta in fler färdigheter än vad som finns på listan.

Stormlykta: användning och skötsel
Packa rinkan
Trangia: användning och skötsel
Orientering (karttecken, skala, kompass)
Slå upp tält och vindskydd (Vindskydd, niger-tält, halvplutonstält, tarp/presenningsvindskydd, vandringstält)
Knopar (sjömansknop, pålstek, skotstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part)
Eldslagning
Surrningar
Allemansrätten
Hissa och hala flaggan

Vi går igenom listan över kunskaper i första hjälpen nedan och repeterar vid behov. Vi håller ett första hjälpen-möte, eller ett första hjälpen-övningspass på en utfärd för vargungarna, äventyrsscouterna eller spejarscouterna.

Sår
Näsblod
Brännskador
Köldskador
Solsting
Skoskav
Vrickad fot
Nödsamtal
Insektbett
Huvudvärk
Matförgiftning/magsjuka

Återvinning är något för äventyrare. Men hur många av oss återvinner allt skräp hemma? Vi utmanar oss själva och våra familjer att återvinna det skräp som finns i listan i åtminstone en månad. Om återvinningen inte fungerar i kårlokalen gör vi upp ett återvinnings- och skräpsorteringssystem till kårlokalen. Vi tar reda på vilka olika sorters avfall som sorteras hemma och i kårlokalen och hur återvinningen av olika sorters avfall arrangeras i vår hemkommun. Vi kan argumentera varför det är viktigt att återvinna för oss själva och andra.

Brännbart avfall
Deponiavfall (restavfall som inte kan återvinnas, t.ex. grus, betong, kakel, sten)
Bioavfall
Glas
Metall
Papp
Papper
Problemavfall

Lägg till tips

Bifoga