Explorerscouten känner till de vanligaste specialdieterna och kan beakta dem vid planeringen av matlistan för utfärden. Explorerscouten kan tillreda god och mångsidig mat som passar för respektive specialdiet.

Valikko

Koll på specialdieter


Målsättning:

Explorerscouten känner till de vanligaste specialdieterna och kan beakta dem vid planeringen av matlistan för utfärden. Explorerscouten kan tillreda god och mångsidig mat som passar för respektive specialdiet.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig laga mat åt personer med olika specialdieter. Explorerscouten deltar i planeringen och tillredningen av maten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ruuanlaitto Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera mötet och på förhand söka fram information om olika specialdieter. Patrulledaren kan också bjuda in en bekant storkökskock eller kårens erfarna lägerkökschef till mötet. Lotsens uppgift är att vid behov hjälpa explorerscouten att hitta information om specialdieter och tillsammans med explorerscouterna komma på idéer för hur de olika specialdieterna kan beaktas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Full koll i vardagen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga