Explorerscouten vet att barn i olika åldrar beter sig olika och att man som ledare måste agera på olika sätt med dem. Explorerscouten lägger på en allmän nivå märke till karakteristiska egenskaper och beteenden hos barn i olika åldersgrupper. Explorerscouten anpassar sin ledarstil enligt den åldersgrupp hen leder. Explorerscouten känner till och använder olika sätt att agera i olika grupper och vet också i vilka situationer det behövs en äldre ledare.

Valikko

Åldersgruppernas särdrag


Målsättning:

Explorerscouten vet att barn i olika åldrar beter sig olika och att man som ledare måste agera på olika sätt med dem. Explorerscouten lägger på en allmän nivå märke till karakteristiska egenskaper och beteenden hos barn i olika åldersgrupper. Explorerscouten anpassar sin ledarstil enligt den åldersgrupp hen leder. Explorerscouten känner till och använder olika sätt att agera i olika grupper och vet också i vilka situationer det behövs en äldre ledare.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de fyra yngsta åldersgruppernas karakteristiska egenskaper. Explorerscouten funderar under ledning av utbildaren på vilka metoder det lönar sig för ledaren att använda då hen leder de olika åldersgrupperna. Explorerscouten får utöver teorikunskap också praktiska tips och beredskap att leda en egen grupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga