Explorerscouten vet att barn i olika åldrar beter sig olika och att man som ledare måste agera på olika sätt med dem. Explorerscouten lägger på en allmän nivå märke till karakteristiska egenskaper och beteenden hos barn i olika åldersgrupper. Explorerscouten anpassar sin ledarstil enligt den åldersgrupp hen leder. Explorerscouten känner till och använder olika sätt att agera i olika grupper och vet också i vilka situationer det behövs en äldre ledare.

Valikko

Åldersgruppernas särdrag


Målsättning:

Explorerscouten vet att barn i olika åldrar beter sig olika och att man som ledare måste agera på olika sätt med dem. Explorerscouten lägger på en allmän nivå märke till karakteristiska egenskaper och beteenden hos barn i olika åldersgrupper. Explorerscouten anpassar sin ledarstil enligt den åldersgrupp hen leder. Explorerscouten känner till och använder olika sätt att agera i olika grupper och vet också i vilka situationer det behövs en äldre ledare.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de fyra yngsta åldersgruppernas karakteristiska egenskaper. Explorerscouten funderar under ledning av utbildaren på vilka metoder det lönar sig för ledaren att använda då hen leder de olika åldersgrupperna. Explorerscouten får utöver teorikunskap också praktiska tips och beredskap att leda en egen grupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

utfärdUtbildaren har samlat ihop en mängd olika föremål som har att göra med olika åldersgrupper (t.ex. scoutmärke, skolbok, hemnyckel, tampong, leksak, mobiltelefon osv.). Kursdeltagarna delas in i mindre grupper. Grupperna fokuserar på varsin av de fyra yngsta åldersgrupperna och väljer sedan ut sådana föremål som bäst passar ihop med den åldersgruppen. Grupperna presenterar turvis sin åldersgrupp med hjälp av föremålen. Utbildaren fyller i information vid behov.

Gruppledarutbildningen ordnas samtidigt som en utfärd för vargungar/äventyrsscouter/spejarscouter. Kursdeltagarna (explorerscouterna) får varsin patrull att lära ut någon färdighet till. Explorerscouten får sedan respons av en utbildare eller någon annan vuxen som följt med situationen.

Kursdeltagarna kommer parvis på tips för hur en stökig och orolig grupp kan lugnas ner. Ett av paren funderar på en spejargrupp, ett annat på en grupp äventyrsscouter och ett tredje på en explorergrupp. Utbildaren samlar ihop tipsen och gör en lista som delas ut åt kursdeltagarna.

Små fiktiva situationer där någon leder någon annan gestaltas/dramatiseras och explorerscouterna fungerar i tur och ordning som ledare. Utbildaren beskriver situationen (exempel nedan) för hela gruppen. Roller delas ut åt gruppmedlemmarna och de dramatiserar situationen. Det lönar sig att ge instruktioner åt skådespelarna (t.ex. du är en långsam vargunge, du är ivrig på att göra kontrollens uppgift, du klagar på skoskav), så att gruppmedlemmarna t.ex. inte förivrar sig och gör en fars av situationen. Ledaren ska agera enligt vad hen tycker är bäst i situationen. Utbildaren avbryter övningen vid ett lämpligt tillfälle. Efter detta bedömer den explorerscout som fungerat som ledare sin egen prestation som ledare och sedan lyfter utbildarna och de andra explorerscouterna fram de sätt att leda som de tycker att skulle kunna fungera bra för åldersgruppen ifråga i en motsvarande situation. Det lönar sig att samla ihop tipsen till en minneslista inför ledarskapspraktiken. Ifall kursdeltagarna inte gillar att dramatisera kan man i stället diskutera de olika situationerna.Exempelsituationer:Flagghissning med spejarscouter som väsnasAtt leda äventyrsscouternas tävlingspatrull på en kontrollSommarlägrets kvällssysslor med vargungarnaAtt städa stugan som avslutning på explorerscouternas

Lägg till tips

Bifoga