Explorerscouten kan leda en lugn stund för andra explorerscouter, spejarscouter eller äventyrsscouter och vet hur en sådan här lugn stund skiljer sig från den mer aktiva verksamheten. Explorerscouten kan välja tema och metoder enligt åldersgruppen som den lugna stunden riktar sig till. Explorerscouten inser sina egna begränsningar och ber vid behov om hjälp av explorerscoutlotsen.

Valikko

Andakter och pauser


Målsättning:

Explorerscouten kan leda en lugn stund för andra explorerscouter, spejarscouter eller äventyrsscouter och vet hur en sådan här lugn stund skiljer sig från den mer aktiva verksamheten. Explorerscouten kan välja tema och metoder enligt åldersgruppen som den lugna stunden riktar sig till. Explorerscouten inser sina egna begränsningar och ber vid behov om hjälp av explorerscoutlotsen.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med olika sätt att stanna upp och lugna ner sig. Kursdeltgarna funderar tillsammans på varför det är viktigt att varva ner ibland och lär sig hålla sådana pauser, kvällsandakter och lugna stunder för spejarscouter som ingår i scoutprogrammet. Explorerscouten kan själv välja teman och metoder. Explorerscouten håller en lugn stund för den grupp hen leder. Explorerscouten reflekterar över vilka ämnen som känns svåra och lär sig att be en äldre ledare om hjälp med att behandla dessa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Explorerscouten kan leda en kvällsandakt eller paus i sin spejargrupp under ledarskapspraktiken, i sin egen explorergrupp eller under gruppledarutbildningen.Utbildarna på gruppledarutbildningen ordnar olika slags lugna stunder varje kväll, t.ex.:·         En kvällsandakt·         En känslostig med ljus eller reflexer·         Från oljud till tystnad. Gruppen skriker så högt de kan i en hel minut. Vid given signal blir det tyst i åtminstone en hel minut. Hur kändes det – skriv, rita, diskutera.·         Lägg pussel tillsammans under tystnad·         Musik elelr ljudstund·         MassagecirkelSamla ihop gruppledarutbildningens lugna stunder till ett materialpaket som kan delas ut till deltagarna.

Dela ut en lista på alla pauser som finns i spejarprogrammet åt explorerscouterna. De får sedan välja en paus de gärna skulle hålla och en paus de inte skulle vilja hålla. Explorerscouterna presenterar och motiverar sina val och diskuterar sedan valen tillsammans. Fundera över svårare/besvärligare pauser tillsammans och planera hur de kunde förverkligas.

Utgående från material och olika tips för andakter och pauser får explorerscouten planera och förverkliga en kvällsaktivitet under gruppledarutbildningen eller i samband med ledarskapspraktiken. Samla ihop explorerscouternas planer och idéer till ett materialpaket som alla deltagare får ta del av.

Lägg till tips

Bifoga