Explorerscouten vet vad som ska beaktas när man planerar och genomför en utfärd. Hen kan arrangera en utfärd enligt scoutprogrammet och scoutmetoden. Explorerscouten har färdigheter att ordna en utfärd och kan se att helheten består av många olika bitar.

Valikko

Att ordna en utfärd


Målsättning:

Explorerscouten vet vad som ska beaktas när man planerar och genomför en utfärd. Hen kan arrangera en utfärd enligt scoutprogrammet och scoutmetoden. Explorerscouten har färdigheter att ordna en utfärd och kan se att helheten består av många olika bitar.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig i att planera en utfärd, inklusive proviantering, ekonomi och program. Explorerscouterna funderar tillsammans och med stöd av utbildarna på varför scouter gör utfärder och vilka saker man ska tänka på när man ordnar en utfärd.Före den här aktiviteten ska man ha gått igenom aktiviteterna Säkerhetsföreskrifter och Utfärdskunskaper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ekonomi: Utbildaren redovisar gruppledarutbildningens meny och butikskvitton. Om det är möjligt får alla deltagare en egen kopia av kvittona. Titta på kvittona och fundera tillsammans: Hur mycket kostar varje måltid? Hur mycket kostar maten under hela kursen/utfärden per person? Vilka produkter är dyra och vilka är förmånliga? Kunde matkostnaderna ha varit mindre?

Personlig utrustning: Auktion på personlig utrustning. Utbildaren ritar eller skriver upp på lappar olika saker och kläder man behöver på en utfärd. Alla explorerscouter får en viss summa pengar att använda under auktionen och ropar sedan in utfärdsutrustning som hen vill köpa. Den som bjuder mest får utrustningen. När explorerscouten har använt alla sina pengar får hen inte längre bjuda på varorna.

Utfärdsprogram: Explorerscouterna planerar parvis en programstomme enligt något visst tema. I planen antecknas också hurdan plats, vilket material och hur mycket pengar som behövs för att programmet ska kunna genomföras. Paren presenterar sedan sina planer och gruppen funderar tillsammans på om de går att förverkliga. Det lönar sig att samla in och sammanställa planerna så att alla kursdeltagare kan få ta del av dem.

Explorerscouterna planerar parvis menyer för olika slags utfärder, t.ex. en utfärd med 5 deltagare och en med 10 deltagare, en utfärd för bara flickor/pojkar, en vargungeutfärd och en explorerscoututfärd. Explorerscouterna gör menyer och räknar ut vilka mängder som behövs. De ska också beakta specialdieter och olika sätt att tillreda maten på, t.ex. trangia, öppen eld, utomhuseldstad, elspis/-ugn.

Infobrev och utrustning: Utbildaren delar ut olika brev och listor med fel information eller andra brister. Explorerscouterna får bekanta sig med pappren och bilda sig en uppfattning om vad som bör korrigeras eller läggas till. Sedan diskuterar alla tillsammans. Hur kan informationen förbättras? Vad är bra som det är?

Personlig utrustning: Utbildaren skriver många lappar med klädesplagg och annan utrustning som man behöver eller inte behöver på en utfärd. Lapparna hängs upp på ett snöre och explorerscouterna ska i tur och ordning välja sådan utrustning som man behöver på en utfärd.

Lägg till tips

Bifoga