Explorerscouten vet vad som ska beaktas när man planerar och genomför en utfärd. Hen kan arrangera en utfärd enligt scoutprogrammet och scoutmetoden. Explorerscouten har färdigheter att ordna en utfärd och kan se att helheten består av många olika bitar.

Valikko

Att ordna en utfärd


Målsättning:

Explorerscouten vet vad som ska beaktas när man planerar och genomför en utfärd. Hen kan arrangera en utfärd enligt scoutprogrammet och scoutmetoden. Explorerscouten har färdigheter att ordna en utfärd och kan se att helheten består av många olika bitar.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig i att planera en utfärd, inklusive proviantering, ekonomi och program. Explorerscouterna funderar tillsammans och med stöd av utbildarna på varför scouter gör utfärder och vilka saker man ska tänka på när man ordnar en utfärd.Före den här aktiviteten ska man ha gått igenom aktiviteterna Säkerhetsföreskrifter och Utfärdskunskaper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Retkeily Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga