Explorerscouten känner till sina skyldigheteroch rättigheter som explorerscout och gruppledare samt vet av vem hen får hjälp med att sköta sina uppgifter. Explorerscouten vet att hen fungerar som exempel för sina gruppmedlemmar och andra yngre personer.

Valikko

Explorerledarens rättigheter och skyldigheter


Målsättning:

Explorerscouten känner till sina skyldigheteroch rättigheter som explorerscout och gruppledare samt vet av vem hen får hjälp med att sköta sina uppgifter. Explorerscouten vet att hen fungerar som exempel för sina gruppmedlemmar och andra yngre personer.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vad som förväntas av en representant för explorerscoutåldersgruppen och en gruppledare inom scoutverksamheten (t.ex. att delta i ledarmöten, att läsa e-post, att planera verksamheten för en grupp). Hen får information om vilka rättigheter uppdraget och den nya åldersgruppen för med sig (t.ex. egna nycklar till kårlokalen, användning av kårlokalens dator och printer, att vistas i ledarrummet, tillgång till ledarnas lägergodis).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga