Explorerscouten känner till sina skyldigheteroch rättigheter som explorerscout och gruppledare samt vet av vem hen får hjälp med att sköta sina uppgifter. Explorerscouten vet att hen fungerar som exempel för sina gruppmedlemmar och andra yngre personer.

Valikko

Explorerledarens rättigheter och skyldigheter


Målsättning:

Explorerscouten känner till sina skyldigheteroch rättigheter som explorerscout och gruppledare samt vet av vem hen får hjälp med att sköta sina uppgifter. Explorerscouten vet att hen fungerar som exempel för sina gruppmedlemmar och andra yngre personer.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vad som förväntas av en representant för explorerscoutåldersgruppen och en gruppledare inom scoutverksamheten (t.ex. att delta i ledarmöten, att läsa e-post, att planera verksamheten för en grupp). Hen får information om vilka rättigheter uppdraget och den nya åldersgruppen för med sig (t.ex. egna nycklar till kårlokalen, användning av kårlokalens dator och printer, att vistas i ledarrummet, tillgång till ledarnas lägergodis).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Åsiktslinje: Kursdeltagarna står på golvet och utbildaren ställer frågor. I ena ändan av rummet finns ”ja” och i andra ändan av rummet ”nej”. Kursdeltagarna ställer sig på det ställe på linjen som motsvarar deras åsikt.Meningen är att kursdeltagarna, då de ställt sig på linjen, kan presentera och motivera sin åsikt. Utbildarens uppgift är att leda diskussionen och locka alla att berätta vad de tycker. Nedan finns frågor och teman att diskutera.ExempelfrågorFår ledare röka / dricka alkohol? (Får gruppmedlemmarna veta om saken? Hur är det med barnens och ungdomarnas föräldrar? Borde scouter vara modellmedborgare?)Kan ledaren vara kompis med dem hen leder? (Är det lättare eller svårare att leda en grupp där medlemmarna är ledarens kompisar?)Angår det gruppledaren om en en gruppmedlem mobbas i skolan? (Ofta syns mobbningen också på annat håll än i skolan. Ledaren ska se till att mobbning inte sker i scouterna. Ska ledaren kontakta den mobbades lärare / föräldrar, om det mobbade barnet i scouterna berättar något viktigt om mobbningen?)Är gruppens framgång i scoutfärdighetstävlingar ledarens förtjänst? (På ledarens ansvar är att fostra och utbilda sina gruppmedlemmar. Men om någon i gruppen inte lär sig eller inte vill lära sig är det inte nödvändigtvis ledarens fel. Det är gruppmedlemmarnas förtjänst om gruppen är framgångsrik, men är det ledarens fel om den inte är det?)Om lilla Kalle hugger sig med yxan i foten under gruppens utfärd, är det ledarens fel? (Vem har ansvaret då en olycka sker? Ledaren? Vårdnadshavarna? Barnet själv? Kåren? Försäkringsbolaget?)Kårens ledare har grillkväll på stranden och en främling svimmar på gatan. Den nya 15 år gamla ledaren och den erfarna 40 år gamla ledaren lägger båda märke till händelsen. Spelar det något roll vem av dem som går och hjälper?

Det här passet kan förverkligas alldeles i början av kursen. Kurspatrullerna får lappar med aktiviteter och händelser som hör ihop med de åldersgrupper som explorerscouterna kommer att leda. Patrullernas uppgift är att göra upp en lista på hurdan utbildning och hurdant stöd de behöver för att klara av att handskas med situationen på lappen på bästa möjliga sätt. De olika patrullernas listor samlas in och man kan återkomma till listorna till exempel då man samlar in respons på kursen. Tänk på att kursdeltagarna inte nödvändigtvis känner varandra så bra i början av kursen, och kurspatrullerna har ännu inte hunnit formas speciellt mycket. Ett grupparbete som bygger på diskussion kan därför kräva att en utbildare deltar.Ordna ”samarbetsförhandlingar” mellan kursdeltagarna och utbildarna.Utbildarna är ”arbetsgivare” och deltagarna ”arbetstagare”. Utbildarna presenterar en lång lista med krav, uppgifter och skyldigheter för explorerscouterna. Listan innehåller både riktiga och överdrivna saker, till exempel ansvar som hör till en äldre ledare. Explorerscouterna gör en egen lång lista med krav på sina egna rättigheter. Listan innehåller både riktiga och påhittade rättigheter, t.ex. tillåtelse att ordna fest på kårlokalen. Genom diskussion ska explorerscouterna och utbildarna komma överens om vad som är en lämplig och balanserad mängd rättigheter och skyldigheter.Explorerscouten fyller i en handslagsblankett för sitt ledaruppdrag tillsammans med sin lots eller en äldre gruppledare. I handslaget listas explorerscoutens rättigheter och skyldigheter i anknytning till uppdraget.Explorerscouten fyller i en handslagsblankett för sin explorerscouttid tillsammans med sin lots. I handslaget listas explorerscoutens rättigheter och skyldigheter som explorerscout.

Lägg till tips

Bifoga