Explorerscouten förstår skillnaden mellan en grupp och en obestämd samling människor som befinner sig på samma ställe. Hen lär sig utnyttja gruppens kännetecken. Hen identifierar gruppmedlemmarnas olika roller i gruppens verksamhet. Explorerscouten blir medveten om att hen har som uppgift att skapa och utveckla gruppandan.

Valikko

Gruppanda


Målsättning:

Explorerscouten förstår skillnaden mellan en grupp och en obestämd samling människor som befinner sig på samma ställe. Hen lär sig utnyttja gruppens kännetecken. Hen identifierar gruppmedlemmarnas olika roller i gruppens verksamhet. Explorerscouten blir medveten om att hen har som uppgift att skapa och utveckla gruppandan.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vad som gör en grupp till en grupp och hur en grupp fungerar. Hen lär sig sätt att skapa god gruppanda och förbättra den. Kursdeltagarna funderar tillsammans på vilka olika kännetecken en grupp kan ha.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga