Explorerscouten förstår skillnaden mellan en grupp och en obestämd samling människor som befinner sig på samma ställe. Hen lär sig utnyttja gruppens kännetecken. Hen identifierar gruppmedlemmarnas olika roller i gruppens verksamhet. Explorerscouten blir medveten om att hen har som uppgift att skapa och utveckla gruppandan.

Valikko

Gruppanda


Målsättning:

Explorerscouten förstår skillnaden mellan en grupp och en obestämd samling människor som befinner sig på samma ställe. Hen lär sig utnyttja gruppens kännetecken. Hen identifierar gruppmedlemmarnas olika roller i gruppens verksamhet. Explorerscouten blir medveten om att hen har som uppgift att skapa och utveckla gruppandan.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vad som gör en grupp till en grupp och hur en grupp fungerar. Hen lär sig sätt att skapa god gruppanda och förbättra den. Kursdeltagarna funderar tillsammans på vilka olika kännetecken en grupp kan ha.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Explorerscoutpatrullen eller kurspatrullen planerar och skapar grupptecken åt sig själv. Gruppens kännetecken är till exempel en vimpel, en maskot eller ett märke. Gruppen kan ha egna seder och bruk, rop eller ordspråk. Gruppen kan också klä sig i patrullens egen skjorta eller huvudbonad. Med hjälp av kännetecknen stärks gruppen.

På gruppledarutbildningar som ordnas gemensamt för hela regionen kan man öva detta genom att bilda kurspatruller eller kursgrupper så att en ny explorerscout går med i en grupp där alla andra redan känner varandra.

Explorerscouterna funderar tillsammans på följande faktorer kring grupptillhörighet:Vad hör ihop med begreppet grupptillhörighet utom de andra människorna i gruppen?Vilka är skillnaderna mellan ett gäng och en klubb?Vilka kännetecken förknippar explorerscouterna med grupper utanför scouterna, t.ex. fotbollslag, en samling människor som lyssnar på liknande pop- eller heavyrockmusik, skinheads, konståkare, religiösa grupper, soldater, poliser, rollspelsgrupper, människor som spelar samma nätspel osv.Har en grupp alltid ett gemensamt uppdrag eller mål?Vilka andra faktorer sammanbinder människor på liknande sätt som en grupp gör?Vilka är vår patrulls och vår kårs kännetecken, förenande faktorer, mål och uppgifter?

Varje explorerscout tar med sig ett föremål eller annat kännetecken från sin egen grupp till utbildningen och presenterar sin grupp med hjälp av det. Deltagarna kommer på fler gruppkännetecken med hjälp av idéflödet.Explorerscouterna gör upp regler för gruppen eller kursgruppen och kommer tillsammans överens om konsekvenserna för regelbrott. Fundera på varför det görs upp regler för en grupp.Explorerscouterna funderar på hur uppgifter kan fördelas i patrullen så att alla deltar i gruppens verksamhet. För att gruppen ska fungera smidigt är det viktigt att man från början övar på att ta beslut tillsammans och tillsammans kommer överens om reglerna.

Lägg till tips

Bifoga