Explorerscouten inser gruppbildningens betydelse. Hen vet vad målet med gruppbildningsuppgifterna är och får konkreta verktyg för att handskas med gruppbildningsprocesserna i den grupp hen leder. Explorerscouten bekantar sig med metoder som kan fungera som stöd för gruppen under övergången från en utvecklingsfas till en annan. Explorerscouten vet vad psykisk trygghet innebär och är medveten om dess betydelse för gruppens utveckling.

Valikko

Gruppbildning


Målsättning:

Explorerscouten inser gruppbildningens betydelse. Hen vet vad målet med gruppbildningsuppgifterna är och får konkreta verktyg för att handskas med gruppbildningsprocesserna i den grupp hen leder. Explorerscouten bekantar sig med metoder som kan fungera som stöd för gruppen under övergången från en utvecklingsfas till en annan. Explorerscouten vet vad psykisk trygghet innebär och är medveten om dess betydelse för gruppens utveckling.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med olika sätt att utforma en grupp. Explorerscouten övar gruppbildning genom att testa olika lekar och uppgifter. Diskussioner om gruppbildningens betydelse.Under gruppbildningsprocessen är gruppmedlemmarnas interaktion med varandra viktig. Det är viktigt att gruppmedlemmarna lär känna varandra, i synnerhet i början av processen, och att de litar på varandra och trivs tillsammans. Att kunna de andras namn räcker inte, utan gruppbildningsprocessen är lång. Under gruppens senare utvecklingsfaser kan gruppbildning stärka gruppens samhörighet och förmåga att fungera smidigt som grupp.Det här utvecklingspasset lönar det sig att hålla i början av kursen, så att passets övningar samtidigt fungerar som gruppbildning för kursdeltagarna.Vid valet av gruppbildningsövningar är det viktigt att veta att vissa av dem kan orsaka negativa känslor och att en del av de praktiska övningarna till och med är avsedda att göra det. Negativa känslor behöver inte vara en dålig sak, men den här typen av övningar kräver en ordentlig genomgång efteråt. Annars kan övningarna i värsta fall leda till att gruppen splittras eller att någon gruppmedlem känner sig avskärmad från gruppen. Det här är naturligtvis inte avsikten med övningarna.Negativa känslor kan orsakas av till exempel:Fysiska uppgifter, där de svaga och små inte inte klarar sig eller är en belastning för gruppen, t.ex. uppgifter där det gäller att ta sig över ett hinder. Det är bättre att inför uppgiften dela ut roller (blind, kan inte gå, får inte tala) eftersom de inte är gruppmedlemmarnas egna utmaningar och hinder.Uppgifter som kräver mod (om gruppmedlemmarna inte har förtroende för varandra) t.ex. att falla ner på de andras armar.Fysiskt närgångna uppgifter (om gruppmedlemmarna inte har förtroende för varandra) t.ex. att hålla papperslappar mellan kroppsdelar.Problemlösningsuppgifter där det finns ett visst trick. Om en i gruppen vet tricket, får resten inte göra något.Uppgifter som är avsedda att kännas frustrerande, t.ex. uppgifter där gruppmedlemmarna får motstridiga uppgifter och man inte får tala med varandra.Positiva känslor väcks av uppgifter där alla får delta och man lyckas (bara) genom samarbete. Positiva känslor väcks också av uppgifter där de som känner sig obekväma inte behöver överskrida sina gränser. Sådana är till exempel problemlösningsuppgifter och kreativa uppgifter som alla klarar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga