Explorerscouten känner till grupputvecklingens olika faser och kan stöda gruppens verksamhet i de olika faserna. Explorerscouten känner igen faktorer som är väsentliga och utmanande för grupputvecklingen och har verktyg att tackla dessa.

Valikko

Gruppens utvecklingsfaser


Målsättning:

Explorerscouten känner till grupputvecklingens olika faser och kan stöda gruppens verksamhet i de olika faserna. Explorerscouten känner igen faktorer som är väsentliga och utmanande för grupputvecklingen och har verktyg att tackla dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig genom diskussioner med en grupps utvecklingsfaser och utmaningarna förknippade med dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga