Explorerscouten förstår vad hen förväntas göra under ledarskapspraktiken. Dessutom vet explorerscouten vad ett uppdrag och ett handslag är och varför det är bra att göra handslag. Explorerscouten kan göra en uppdragsbeskrivning för sitt eget uppdrag.

Valikko

Handslaget


Målsättning:

Explorerscouten förstår vad hen förväntas göra under ledarskapspraktiken. Dessutom vet explorerscouten vad ett uppdrag och ett handslag är och varför det är bra att göra handslag. Explorerscouten kan göra en uppdragsbeskrivning för sitt eget uppdrag.

Beskrivning:

En äldre ledare gör tillsammans med explorerscouten ett handslag för uppdraget som explorerscouten kommer att ha under ledarskapspraktiken. Det är explorerlotsens uppgift att se till att handslaget blir gjort. Handslaget görs helst med akelan eller kaptenen i den grupp där explorerscouten kommer att utföra sin ledarskapspraktik. Explorerlotsen kan också delta i handslagsdiskussionen. Under diskussionen går man igenom explorerscoutens uppgifter, ansvar och rättigheter i samband med uppdraget.Gör handslaget så tidigt som möjligt under gruppledarutbildningen, i god tid innan ledarskapspraktiken börjar.Aktiviteten utförs i den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Explorerscouten gör handslaget med den vuxna ledare som är hens närmaste stöd under ledarskapspraktiken. Den här personen är till exempel explorer- eller spejarlotsen eller äventyrsscoutlagets vuxna kapten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga