Explorerscouten kan fungera som ledare inom kåren och känner till de praktiska saker som hen som ledare inom den egna kåren behöver vara införstådd med. Explorerscouten kan använda kårens kommunikationskanaler och sköta sin andel av kårens gemensamma angelägenheter.

Valikko

Kårtraditioner


Målsättning:

Explorerscouten kan fungera som ledare inom kåren och känner till de praktiska saker som hen som ledare inom den egna kåren behöver vara införstådd med. Explorerscouten kan använda kårens kommunikationskanaler och sköta sin andel av kårens gemensamma angelägenheter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med praktiska arrangemang kring att fungera som ledare i kåren. Det kan gälla t.ex. kårlokalsnyckeln, städturer, ledarnas kommunikationskanaler eller att hyra utrymmen för förläggningar. Explorerscouten lär sig att ta ansvar för det som är gemensamt och blir en av ledarna i kåren.Om kursen ordnas tillsammans med flera kårer lönar det sig att utföra den här aktiviteten i den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Annan plats
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1,5 t
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under den här aktiviteten går man igenom praktiska frågor i den egna kåren. Den ledare i kåren som ansvarar för explorerscouternas utbildning kan gärna ansvara för aktiviteten. Det lönar sig att göra så mycket som möjligt i praktiken. Sätt er ner och ordna så att explorerscouten får åtkomst till kårens e-postlista, träffas för att packa ihop gemensam utrustning inför en utfärd eller något liknande.Sådant som en explorerscout har nytta av att känna till då hen genomför sin ledarskapspraktik:Städning: Vem städar kårlokalen? Var finns städutrustningen?Kårens material: Var finns vad? Vem har nyckeln? Hur lånar man utrustning? Var finns första hjälpen-utrustningen? Pysselmaterial? Kårlokalens dator, printer, kopieringsmaskin etc? Vad gör jag då till exempel kopieringspappret eller ett städmedel tar slut i kårlokalen? Hur går det till att skaffa ny utfärdsutrustning (t.ex. en Trangia)?Bruket av kårlokalens matförråd: Är det fritt fram att använda matvaror i t.ex. kylskåpet? Hurdana matvaror får/ska man lämna i kårlokalen?Kårens ekonomi: Har gruppen ett eget konto? Av vem kan man be om pengar till mötes- och utfärdsverksamhet? Vad gör man med kvittona? Hur betalas utfärdsavgifter? Referensnummer?Anmälningsärenden: Hur registreras nya medlemmar i kåren? Till vem ska man meddela att någon slutat? Vad gör jag då mina egna kontaktuppgifter förändras? Vad gör jag då en gruppmedlems kontaktuppgifter förändras? Hur kan jag själv anmäla mig till kurser/evenemang? Hur anmäler jag en gruppmedlem till något evenemang?Kårens halsduksmärke och andra märken: Hur får en ny medlem tag på märkena? Vilka märken betalas av kåren?Kårlokalens nyckel: Vem har nyckel till lokalen? Varifrån kan man få en nyckel (tillfälligt/permanent)?Utrymme/Kårstuga: Vem har nyckel till stugan? Hur bokas den? Har kårlokalen tjuvlarm? Hur använder man det?Båt: Hur gör man om man vill ut på seglats med sin grupp? Skeppare?Kommunikation: Anslagstavla, e-postlistor,  Facebook-grupper, hemsidor, styrelsemöten m.m. Information om kårens traditioner kring scoutnamn och olika gruppers namn.Förtjänsttecken: Vem sköter dem i kåren? Hur föreslår jag att en gruppmedlem eller vän får ett förtjänsttecken?

Utbildaren håller en frågesport och ställer frågor om olika praktiska ärenden inom kåren. Den som snabbast svarar rätt får ett poäng.

Utbildaren skriver en berättelse om ett fiktivt veckomöte, späckat av praktiska saker att ordna. Berättelsen innehåller luckor där kursdeltagarna i par fyller i hur explorerscouten som leder det fiktiva mötet borde handla i olika praktiska frågor, och sedan går man igenom allas svar och diskuterar. Exempelvis följande kan ingå i berättelsen: Till mötet behövs det stormlyktor från förrådet, tepåsar från köket och plåster från första hjälpen-skåpet. En ny deltagare är med på mötet, explorerscouten har själv ny e-postadress och hen borde kopiera utfärdsbrev inför nästa möte.

Bekantingsorientering på kårlokalen. Utbildaren delar ut den första ledtråden, t. ex. ”Då jag behöver Sinol går jag hit.” Då explorerscouterna hittar förvaringsstället för Sinol hittar de också en ledtråd till nästa ställe. Med hjälp av ledtrådar kan man gå igenom lokalens olika rum, skåp och förråd. Den sista ledtråden kan leda till ledarnas eget rum eller varför inte ut på gården där det t.ex. finns en trangia med varm kakao som man kan njuta av medan man går igenom orienteringen eller andra praktiska grejer.

Lägg till tips

Bifoga