Explorerscouten kan fungera som ledare inom kåren och känner till de praktiska saker som hen som ledare inom den egna kåren behöver vara införstådd med. Explorerscouten kan använda kårens kommunikationskanaler och sköta sin andel av kårens gemensamma angelägenheter.

Valikko

Kårtraditioner


Målsättning:

Explorerscouten kan fungera som ledare inom kåren och känner till de praktiska saker som hen som ledare inom den egna kåren behöver vara införstådd med. Explorerscouten kan använda kårens kommunikationskanaler och sköta sin andel av kårens gemensamma angelägenheter.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med praktiska arrangemang kring att fungera som ledare i kåren. Det kan gälla t.ex. kårlokalsnyckeln, städturer, ledarnas kommunikationskanaler eller att hyra utrymmen för förläggningar. Explorerscouten lär sig att ta ansvar för det som är gemensamt och blir en av ledarna i kåren.Om kursen ordnas tillsammans med flera kårer lönar det sig att utföra den här aktiviteten i den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Annan plats
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1,5 t
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga