Explorerscouten känner till och känner igen olika ledarstilar. Hen vet att det inte finns två likadana ledare samt att det bästa sättet att leda en grupp varierar och beror både på situationen och gruppen. Explorerscouten kan bedöma sin egen ledarstil, byta ledarstil på ett ändamålsenligt sätt och motivera sitt val av ledarstil.

Valikko

Ledarskap i olika situationer


Målsättning:

Explorerscouten känner till och känner igen olika ledarstilar. Hen vet att det inte finns två likadana ledare samt att det bästa sättet att leda en grupp varierar och beror både på situationen och gruppen. Explorerscouten kan bedöma sin egen ledarstil, byta ledarstil på ett ändamålsenligt sätt och motivera sitt val av ledarstil.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vilka ledarstilar som krävs i olika situationer, t.ex. på olika åldersgruppers veckomöten, under utfärder och i en nödsituation. Explorerscouten funderar på sin ledarskapserfarenhet genom att diskutera med en vuxen och andra ledare. Explorerscouten lär sig också att bedöma sitt eget sätt att leda. Explorerscouten funderar på och prövar olika ledarstilar i olika exempelsituationer och övar sig på att ändra ledarstil beroende på situationen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ledaridoler: Explorerscouterna har med sig bilder på ledare som de tycker är bra ledare. (Alternativt samlar utbildarna ihop bilder på till exempel olika länders ledare, kaptener för idrottslag och andra relativt kända personer). När explorerscouterna under aktiviteten fått lära sig mera om olika sätt att leda beskriver de hurdan ledarstil ledaren på bilden har. Explorerscouten förstår att ”bra ledare” kan betyda olika saker och att alla inte tycker att samma personer är bra ledare. Någon kan tycka att en viss ledare är bra medan en annan tycker att samma ledare är svag.

En hurdan ledare behövs det här? Utbildarna spelar upp en exempelsituation två gånger, men så att ledaren i situationen använder olika ledarstilar. Fundera tillsammans på hur situationerna skiljer sig åt och vilken ledarstil sätt som vore den bästa. Scoutledarens handbok och Ledarmappen innehåller exempel på ledarstilar.ExempelsituationerFlagghissningAtt leda en tävlingspatrull på en kontrollKvällssysslor på sommarlägretStädning i kårlokalenKårens julfestAtt vikariera för en akela på vargungelägretAtt göra upp patrullens verksamhetsplanTältet brinner på vinterlägret

Lägg till tips

Bifoga