Explorerscouten känner till och känner igen olika ledarstilar. Hen vet att det inte finns två likadana ledare samt att det bästa sättet att leda en grupp varierar och beror både på situationen och gruppen. Explorerscouten kan bedöma sin egen ledarstil, byta ledarstil på ett ändamålsenligt sätt och motivera sitt val av ledarstil.

Valikko

Ledarskap i olika situationer


Målsättning:

Explorerscouten känner till och känner igen olika ledarstilar. Hen vet att det inte finns två likadana ledare samt att det bästa sättet att leda en grupp varierar och beror både på situationen och gruppen. Explorerscouten kan bedöma sin egen ledarstil, byta ledarstil på ett ändamålsenligt sätt och motivera sitt val av ledarstil.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med vilka ledarstilar som krävs i olika situationer, t.ex. på olika åldersgruppers veckomöten, under utfärder och i en nödsituation. Explorerscouten funderar på sin ledarskapserfarenhet genom att diskutera med en vuxen och andra ledare. Explorerscouten lär sig också att bedöma sitt eget sätt att leda. Explorerscouten funderar på och prövar olika ledarstilar i olika exempelsituationer och övar sig på att ändra ledarstil beroende på situationen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga