Explorerscouten känner till olika slags lekar och kan välja en lek som passar för stunden. Hen vet också att leken kan fungera som ett inlärningsverktyg och kan fungera som lekledare och ge instruktioner åt deltagare i olika åldrar.

Valikko

Lek


Målsättning:

Explorerscouten känner till olika slags lekar och kan välja en lek som passar för stunden. Hen vet också att leken kan fungera som ett inlärningsverktyg och kan fungera som lekledare och ge instruktioner åt deltagare i olika åldrar.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med lekens värld genom att fungera som lekledare och använda leken som inlärningsredskap. Explorerscouten övar sig att ge instruktioner och lär sig att avsluta leken vid rätt tillfälle. Explorerscouten bekantar sig med olika slags lekar och lär sig att välja lekar enligt omständigheterna (situation, åldersgrupp). Explorerscouten får också exempel på hur man kan diskutera leken efteråt.Den här aktiviteten lönar sig att dela upp i mindre bitar och lägga in här och där under utbildningen för att ge omväxling.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lekutbyte: Varje kursdeltagare berättar om en lek som hen ofta leker i den egna kåren. Att välja en lek att berätta om kan vara en förhandsuppgift eller ske mera spontant när deltagarna kommer att tänka på lekar under själva kursen. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare 

Utbildarna tar med sig lekböcker eller lektips från scouttidningar. Pröva på en ny lek varje gång ni leker. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.

”Gamla” lekar: Utbildarna ger deltagarna i förhandsuppgift att ta reda på hurdana lekar deras föräldrar lekte som barn. Kursdeltagarna förbereder sig på att lära ut lekarna till de andra. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.

”Gamla redskap, nya lekar”: Utbildarna tar med sig många olika leksaker (rep, bollar, västar, hula-ringar, frisbeear….) och ber kursdeltagarna hitta på nya lekar med dessa redskap. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare

Utbildarna ber en utomstående person, t. ex. någon inom den egna kåren, att komma till kursen för att lära ut sina specialtrick.Det är värdefullt för deltagarna att få info om till exempel FS eller FiSSc:ens färdiga paket till explorerscouterna. Det finns också bra webbsidor att dela med sig av (Partiowiki, MLL, m.m.).

Lägg till tips

Bifoga