Explorerscouten känner till olika slags lekar och kan välja en lek som passar för stunden. Hen vet också att leken kan fungera som ett inlärningsverktyg och kan fungera som lekledare och ge instruktioner åt deltagare i olika åldrar.

Valikko

Lek


Målsättning:

Explorerscouten känner till olika slags lekar och kan välja en lek som passar för stunden. Hen vet också att leken kan fungera som ett inlärningsverktyg och kan fungera som lekledare och ge instruktioner åt deltagare i olika åldrar.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med lekens värld genom att fungera som lekledare och använda leken som inlärningsredskap. Explorerscouten övar sig att ge instruktioner och lär sig att avsluta leken vid rätt tillfälle. Explorerscouten bekantar sig med olika slags lekar och lär sig att välja lekar enligt omständigheterna (situation, åldersgrupp). Explorerscouten får också exempel på hur man kan diskutera leken efteråt.Den här aktiviteten lönar sig att dela upp i mindre bitar och lägga in här och där under utbildningen för att ge omväxling.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga