Explorerscouten kan planera ett möte. Hen känner till de olika skedena under ett bra möte och kan använda scoutmetoden som planeringsredskap. Explorerscouten förstår varför det är viktigt att planera mötena i förväg och vilka förberedelser som krävs inför ett möte i kårlokalen. Explorerscouten vet också att allt inte alltid går enligt planerna och kan förbereda sig på detta t.ex. genom att planera in reservprogram.

Valikko

Mötesplanering


Målsättning:

Explorerscouten kan planera ett möte. Hen känner till de olika skedena under ett bra möte och kan använda scoutmetoden som planeringsredskap. Explorerscouten förstår varför det är viktigt att planera mötena i förväg och vilka förberedelser som krävs inför ett möte i kårlokalen. Explorerscouten vet också att allt inte alltid går enligt planerna och kan förbereda sig på detta t.ex. genom att planera in reservprogram.

Beskrivning:

Explorerscouten väljer ut ett möte hen planerat in i verksamhetsplanen och håller mötet för sin grupp. Explorerscouten funderar på vad deltagarna ska lära sig under mötet, varför de ska lära sig det och hur, samt gör en lista på det material som behövs. När explorerscouten planerar mötet beaktar och använder hen scoutmetoden. Explorerscouten tar också mötets tidtabell och olika skeden i beaktande och förbereder sig på oväntade situationer genom att dels planera in något reservprogram, dels fundera på vad som kan strykas ur programmet om tiden blir knapp.Före den här aktiviteten ska explorerscouten ha deltagit i aktiviteterna Scoutmetoden och scoutidealen, Scoutprogrammet och Verksamhetsplanering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga