Explorerscouten kan planera ett möte. Hen känner till de olika skedena under ett bra möte och kan använda scoutmetoden som planeringsredskap. Explorerscouten förstår varför det är viktigt att planera mötena i förväg och vilka förberedelser som krävs inför ett möte i kårlokalen. Explorerscouten vet också att allt inte alltid går enligt planerna och kan förbereda sig på detta t.ex. genom att planera in reservprogram.

Valikko

Mötesplanering


Målsättning:

Explorerscouten kan planera ett möte. Hen känner till de olika skedena under ett bra möte och kan använda scoutmetoden som planeringsredskap. Explorerscouten förstår varför det är viktigt att planera mötena i förväg och vilka förberedelser som krävs inför ett möte i kårlokalen. Explorerscouten vet också att allt inte alltid går enligt planerna och kan förbereda sig på detta t.ex. genom att planera in reservprogram.

Beskrivning:

Explorerscouten väljer ut ett möte hen planerat in i verksamhetsplanen och håller mötet för sin grupp. Explorerscouten funderar på vad deltagarna ska lära sig under mötet, varför de ska lära sig det och hur, samt gör en lista på det material som behövs. När explorerscouten planerar mötet beaktar och använder hen scoutmetoden. Explorerscouten tar också mötets tidtabell och olika skeden i beaktande och förbereder sig på oväntade situationer genom att dels planera in något reservprogram, dels fundera på vad som kan strykas ur programmet om tiden blir knapp.Före den här aktiviteten ska explorerscouten ha deltagit i aktiviteterna Scoutmetoden och scoutidealen, Scoutprogrammet och Verksamhetsplanering.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1,5 t
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dela med dig av dina möten: Grunda FiSSc:s elektroniska ”mötesbank”, alternativt kan lyckade mötestips delas på scoutprogrammets hemsida.

Mitt bästa scoutmötesminne: Samla oförglömliga scoutmöten i form av korta seriestrippar på en vägg. Vad gjorde mötet bra, kan man hitta idéer till sitt eget möte här? Explorerscouterna gör upp en plan för ett liknande möte. Planerna samlas in och delas senare ut åt explorerscouterna så att de kan förverkliga dem i praktiken.

Patrullens egna traditioner: Fundera på hurdana traditioner den egna patrullen har haft i olika skeden.

)Utfärdshjälp: Ordna en vargunge-, äventyrsscout- eller spejarscoututflykt i närheten medan gruppledarutbildningen pågår. Utflyktsdeltagarna kan bilda patruller som explorerscouterna på gruppledarutbildningen kan hålla planerade möten för. Efter ledaruppdraget diskuterar explorerscouterna med en lots/äldre ledare hur mötet lyckades och vad som kunde förbättras till en annan gång.

Gå igenom – förklara, motivera, diskutera – följande punkter:Mötets stomme (varför ser den ut som den gör, vilken är nyttan med lekar osv.)Orsakerna till att mötet har en inlednings- och avslutningsritual samt hur man får dessa att kännas som gruppens egna viktiga traditioner (t.ex. ett eget rop, en maskot, ”hur är läget”-cirkel)Hur ledaren ska förbereda sig inför mötet och vad som ska göras efteråtVilket material explorerscouten kan använda som stöd när hen planerar och utvärderar hur programmet lyckadesVar man hittar mer information (program.scout.fi, verksamhet.scout.fi, scout.fi, kårens material, andra internetsidor)Vem som kan hjälpa. Behövs det t.ex. ett proffs eller en gäst under mötet? (Lotsen hjälper till med att hitta en gäst)Vikten av att planera reservprogram för mötet ifall det inte kan genomföras som planerat (t.ex. ifall en aktivitet går oväntat snabbt att göra, något material saknas, vädret blir mycket dåligt eller barnens utrustning inte är ändamålsenlig)Var programmet vid behov kan förkortasAtt mötesstommen kan anpassas enligt eget behov, men att det ändå till en början lönar sig att hålla sig till en stomme eftersom detta gör det lättare att planera och leda mötet. Rutiner under mötena skapar en trygghetskänsla hos barnen och gör det lättare att leda mötet. Det blir t.ex. färre avbrott om barnen vet hur mötet fortskrider, som exempelvis att de vet att det blir tid för lek i slutet av mötet men att det blir mindre tid för lek om mötet är stökigt.Exempel på mötesstommeInledningsritual: alltid likadan effektiv inledning, t.ex. ett rop, 2-5 minInledande lek: lek för att ”springa av sig” överlopps energi, 10-15 minInformationsärenden och presentation av kvällens program, 5-10 minSjälva aktiviteten: gruppen får göra saker och vara aktiv, här kan man koppla ihop tidigare kunskap med nya teman, 45 minFör att varva ner: fostrande, diskussionsväckande, andliga, roliga, viktiga lekar eller spel samt andra aktiviteter som stärker gruppandan, 10 minAvslutningsritual: syskonring, 1 min(Utdelning av lappar eller dylikt)

Lägg till tips

Bifoga