Explorerscouten lär sig att bedöma sitt eget ledarskap och vid behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explorerscouten lär sig att ta emot respons. Hen förstår att nyttig respons innehåller både positiva omdömen och kritiska synpunkter. Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. studier eller en arbetsintervju.

Valikko

Respons på ledarskapspraktiken


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att bedöma sitt eget ledarskap och vid behov ändra på det på basis av responsen hen får. Explorerscouten lär sig att ta emot respons. Hen förstår att nyttig respons innehåller både positiva omdömen och kritiska synpunkter. Explorerscouten kan leda en grupp. Explorerscouten kan berätta om sina ledarskapskunskaper i samband med t.ex. studier eller en arbetsintervju.

Beskrivning:

Medan ledarskapspraktiken pågår får explorerscouten ofta respons av gruppens äldre ledare. Handledaren ger respons efter varje ledaruppdrag explorerscouten utfört, t.ex. efter varje gruppmöte, och efter ett halv

ens ledarskap och utveckling som ledare. Det här sker under en avslutande handslagsdiskussion. Den äldre ledaren i gruppen ansvarar för att explorerscouten faktiskt får respons och för att den är saklig. Även om ledarskapspraktiken utförs i par ska responsen ges enskilt och i enrum åt de båda explorerscouterna.

Explorerscouten lär sig att i ord beskriva sina olika ledarskapsfärdigheter och kan berätta vad hen kan till exempel under en arbetsintervju eller i samband med studierna.

I samband med den avslutande responsen och handslagsdiskussionen kommer man också överens om explorerscoutens ledaruppdrag i fortsättningen. Explorerscouten berättar om hen vill fortsätta med samma ledaruppdrag, byta ledaruppdrag eller ha ett annorlunda uppdrag som t.ex. materialförvaltare, assistent åt kårlokalsfogden eller chefredaktör för kårtidningen. Det avslutande handslaget följs av ett nytt handslag för explorerscoutens nya uppdrag.

Innan den här aktiviteten görs ska alla gruppledarutbildningens aktiviteter vara gjorda.

Längd: Respons efter varje möte: 10 min/gång, respons på hela ledarskapspraktiken: 30 min.

Kunskapen innebär i praktiken att explorerscouten:

– får konkret, begriplig och utvecklande respons på sin ledarskapspraktik.

– vid behov förändrar sitt sätt att leda på basis av den respons hen fått.

– bedömer sitt eget ledarskap och ber om respons på det.

– berättar om sina scoutledarkunskaper till exempel i skolan, under en arbetsintervju eller i samband med andra hobbyer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga