Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna och förstår deras betydelse när man arrangerar scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlemmarnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

Valikko

Säkerhetsföreskrifter


Målsättning:

Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna och förstår deras betydelse när man arrangerar scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlemmarnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med FS Säkerhetsföreskrifter (vid behov också Säkerhetsbestämmelser och direktiv för scoutverksamhet till sjöss) och diskuterar dem tillsammans med andra kursdeltagare och utbildaren. Explorerscouten övar sig i att tillämpa säkerhetsföreskrifterna med hjälp av exempelsituationer, t.ex. scoutmöte, spejarpatrullens utfärd, explorerpatrullens utfärd.Den här aktiviteten kan kombineras med Tryggt tillsammans-utbildningen. Tryggt tillsammans-utbildningen ersätter ändå inte aktiviteten och är inte heller inräknad i tiden för aktiviteten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga