Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna och förstår deras betydelse när man arrangerar scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlemmarnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

Valikko

Säkerhetsföreskrifter


Målsättning:

Explorerscouten känner till säkerhetsföreskrifterna och förstår deras betydelse när man arrangerar scoutverksamhet. Explorerscouten kan, ur gruppmedlemmarnas synvinkel och med hjälp av exempelsituationer, bedöma den psykiska tryggheten i gruppen hen leder.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med FS Säkerhetsföreskrifter (vid behov också Säkerhetsbestämmelser och direktiv för scoutverksamhet till sjöss) och diskuterar dem tillsammans med andra kursdeltagare och utbildaren. Explorerscouten övar sig i att tillämpa säkerhetsföreskrifterna med hjälp av exempelsituationer, t.ex. scoutmöte, spejarpatrullens utfärd, explorerpatrullens utfärd.Den här aktiviteten kan kombineras med Tryggt tillsammans-utbildningen. Tryggt tillsammans-utbildningen ersätter ändå inte aktiviteten och är inte heller inräknad i tiden för aktiviteten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 2 t
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Säkerhetsteater. Utbildarna eller kurspatrullerna framför en pjäs där mycket går fel med tanke på säkerheten. (Kurspatrullerna kan få varsin del av säkerhetsföreskrifterna att framföra.) Under föreställningens gång gör man pauser med jämna mellanrum och då får kursdeltagarna säga vilka fel de upptäckt och rätta till dem.

Ordna en frågesport om säkerhetsföreskrifterna. Explorerscouterna delas in i par eller små lag och varje explorerscout får ett eget exemplar av säkerhetsföreskrifterna. Utbildaren ställer frågor ur säkerhetsföreskrifterna och explorerscouterna försöker hitta svaret i häftet så fort som möjligt. Det lag som först hittar svaret får ett poäng. Den här uppgiften lönar det sig att göra i början av aktiviteten, innan man bekantat sig med säkerhetsföreskrifterna!

Säkerhetsföreskriftspel (jfr. flaggleken): Utbildarna har skrivit påståenden som har att göra med säkerhetsföreskrifterna på olika papper (beroende på antalet deltagare ca 15-20 st) och spritt ut dem i terrängen innan leken börjar. Påståendena är rätt eller fel (t.ex. rätt: Scoutförsäkringen gäller bara om medlemsavgiften till FS är betald eller fel: På en patrullutflykt räcker det om bara den egna patrulledaren är med). Dessutom markerar utbildarna två bon i var sin ända av området (med band i olika färg). Kursen delas in i två lag och deltagarna knyter band i sitt lags färg kring armen (alltså i samma färg som vid det egna lagets bo).Regler:Meningen med spelet är att samla in så många av de gömda lapparna som möjligt. Man får bara ta en lapp åt gången och föra den till boet. Lappar får inte tas ur det andra lagets bo. För varje lapp som förts till boet får laget ett poäng i slutet av spelet. Man får också poäng om man lyckas stjäla en motståndares armbindel. Banden måste sparas i boet för att laget ska få poäng för dem. Spelaren som förlorar sitt band faller ut ur spelet och väntar på att leken ska ta slut på en på förhand utsedd plats. Om spelaren har en lapp med sig då bandet stjäls, förlorar hen också lappen till motståndarlaget.Utbildaren fungerar som lekledare. När ungefär alla lappar är hittade avslutas spelet. Det lönar sig att avsluta spelet medan det ännu är roligt. En lämplig längd för spelet är ca 15-30 min. Båda lagen samlar ihop banden och lapparna de fått tag på och sedan kan man till exempel gå in och fortsätta där. Nu räknas de hittills samlade poängen ihop t.ex. på en tavla och lagen ges 5-10 min för att bekanta sig med lapparna de hittat och fundera på om påståendena är rätt eller fel. Påståendena gås igenom tillsammans ett åt gången.En representant för laget sätter upp lapparna under rubrikerna RÄTT eller FEL och motiverar varför. Efter detta får motståndarlaget säga om de håller med eller inte. Ifall lappen är rätt placerad får laget ett poäng. En felplacerad lapp ger minuspoäng. Till slut räknas poängen ihop och en vinnare utses.

Spela Pictionary med säkerhetsföreskrifterna. Utbildaren väljer ut ett lämpligt antal föreskrifter ur säkerhetsföreskrifterna (minst 1 st/kursdeltagare) och skriver dem på olika lappar. Explorerscouten drar en lapp och ritar föreskriften och de andras uppgift är att försöka gissa vilken föreskrift det handlar om. Kursdeltagarna kan delas in i två eller tre lag beroende på hur många de är.

Utbildaren samlar ihop olika bilder eller texter som är rätt eller fel enligt säkerhetsföreskrifterna. Varje explorerscoutpar får några bilder. Paret funderar först själva om påståendet/bilden är rätt eller fel. Sedan diskuterar alla tillsammans under en gemensam genomgång.

Lägg till tips

Bifoga