Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de planerar verksamheten samt berätta vad som kännetecknar scoutingen som hobby.

Valikko

Scoutmetoden och scoutidealen


Målsättning:

Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de planerar verksamheten samt berätta vad som kännetecknar scoutingen som hobby.

Beskrivning:

Explorerscouterna repeterar scoutidealen. Hur förverkligas idealen i mitt liv? Explorerscouterna diskuterar vad som gör scouting till scouting samt bekantar sig med scoutmetoden med hjälp av exempel och lär sig att använda de här exemplen när de planerar verksamheten. Aktiviteten kan också utföras i flera delar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1,5 t
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pantomim: (Explorerscouterna har redan på något sätt bekantat sig med scoutmetodens delområden eller har dem framför sig t.ex. upphängda på väggen.) Scoutidealens och scoutmetodens delområden finns nerskrivna på olika lappar. Kursdeltagarna jobbar i par och tar turvis en lapp. Sedan visar de för den andra i paret en pantomim av det ideal eller den metod som står på lappen. Den andras uppgift är att gissa vilket ideal eller vilken metod det handlar om. Efter varje uppträdande diskuterar paret hur idealet eller metoden syns, eller skulle kunna synas, i patrullens verksamhet eller i explorerscoutens eget liv.

Hurdant är ett bra liv? Explorerscouten skriver på en lapp tre saker som hör till ett bra liv. Lapparna kopplas sedan ihop med lämpliga ideal varefter explorerscouterna tillsammans funderar på hur det egna livet och andras liv blir bättre om de lever enligt idealen.

Pussla med scoutidealen. På varje pusselbit finns ett ord och gruppernas uppgift är att pussla ihop korrekta ideal av bitarna. Denna aktivitet fungerar som diskussionsöppnare. (Tillverka egna eller använd lånade pussel.)Pussla med scoutmetoden. Explorerscouterna lägger pusslet. Denna aktivitet fungerar som diskussionsöppnare. (Tillverka egna eller använd lånade pussel.)

Alla skriver på lappar fyra saker som de gjort inom scoutingen under exempelvis den senaste månaden. Lapparna grupperas sedan enligt scoutmetodens delområden. Detta ger en helhetsbild över hur scoutmetodens olika delområden syns i verksamheten. Inom vilket delområde finns det många saker (lappar) och i vilket finns det färre? Hur kan explorerscouternas verksamhet utvecklas så att även dessa områden skulle synas tydligare i verksamheten?

Utbildarna uppträder med en karikatyrartad sketch: ”Scouting utan scoutmetoden”Ingen verksamhet med stigande svårighetsgrad: Roverscouterna lär sej fortfarande att tända en tändstickaIngen verksamhet i naturen: Sommarlägret hålls som dagsläger på kårlokalenIngen learning by doing: Veckomötets tema är orientering, Powerpoint-föreläsningen börjarInga goda gärningar: Nå ja, här får ni räkningarna för denna månad 5 euro/möte för ledarnas lön och kostnader för utflykten på 100 euro för att hyra Forststyrelsen stuga och betala löner ...Inget vuxet stöd: Nå ja, ni explorerscouter får hålla alla gruppers veckomöten och sköta kårens ekonomi och utflykterIngen symbolik: Patrulledaren berättar för sin patrull att de får blommor på vårterminens avslutningsfest, till nästa veckas scoutparad finns det ingen klädkod och som avslutning på detta möte leker vi den här gången zombienataInget patrullsystem: Nu börjar hela kårens första möte, kårchefen har bestämt programmet, lekarna och gruppernas nya namnInga scoutvärderingar: Till patrullens utflyktsprogram hör att skjuta fridlysta fåglar, tjära grannens dörrhantag och på kvällen tävlar man i att skälla och klaga på de andra.

Tillsammans med utbildaren bekantar explorerscouterna sig med scoutmetodens delområden och reflekterar över hur de förverkligats under vars och ens scoutstig. Explorerscouterna reflekterar också över hur scoutmetoden syns i den egna spejarpatrullens verksamhet.

Lägg till tips

Bifoga