Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de planerar verksamheten samt berätta vad som kännetecknar scoutingen som hobby.

Valikko

Scoutmetoden och scoutidealen


Målsättning:

Explorerscouterna känner till scoutidealen och vet hur de realiseras i det egna livet. Explorerscouterna vet också vad scoutmetoden går ut på och kan använda den när de planerar verksamheten samt berätta vad som kännetecknar scoutingen som hobby.

Beskrivning:

Explorerscouterna repeterar scoutidealen. Hur förverkligas idealen i mitt liv? Explorerscouterna diskuterar vad som gör scouting till scouting samt bekantar sig med scoutmetoden med hjälp av exempel och lär sig att använda de här exemplen när de planerar verksamheten. Aktiviteten kan också utföras i flera delar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga