Explorerscouten känner till de olika åldersgrupperna och deras program i stora drag. Explorerscouten vet vilka evenemang kåren, FiSSc och FS ordnar för respektive åldersgrupp.

Valikko

Scoutprogrammet


Målsättning:

Explorerscouten känner till de olika åldersgrupperna och deras program i stora drag. Explorerscouten vet vilka evenemang kåren, FiSSc och FS ordnar för respektive åldersgrupp.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de olika åldersgrupperna och deras program, t.ex. med hjälp av Ledarmappen eller nätsidor om scoutprogrammet. Explorerscouten bekantar sig också med det utbud av evenemang och annat stöd som FS, FiSSc och kåren erbjuder dem som förverkligar scoutprogrammet i olika åldersgrupper. Under den här aktiviteten får explorerscouten sådan information om de olika åldersgrupperna som hen behöver som smågruppsledare. Dessutom bekantar sig explorerscouten också med roverscoutprogrammet. Mera djupgående information erbjuds på kurserna som riktar sig till roverscouter och vuxna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Frågesport eller tipsrunda om scoutprogrammet. Explorerscouterna får gå runt och svara på frågor eller tävla mot varandra i en frågesport. Idéer till frågor hittar man t.ex. i Scoutprogrammet-häftets avsnitt om symbolik.

Spårning. På varje kontroll bekantar sig explorerscouten med en ny åldersgrupp och scoutprogrammet för den åldersgruppen.

Med hjälp av färdiga lappar kombinerar explorerscouten scouttermer och scoutsymboler med rätt åldersgrupp.

Utgående t.ex. från vad de gillar mest eller minst väljer explorerscouterna aktiviteter ur alla åldersgruppers program. Aktiviteterna presenteras sedan för de andra med motiveringar till varför de är bra/dåliga. Också andra valkriterier kan användas, t.ex. kan explorerscouterna plocka ut aktiviteter relaterade till ett visst tema (natur, vildmark, samverkan med andra), aktiviteter de tycker är enkla/svåra, sådana de tror att gruppen skulle gilla eller sådana som de tycker vore svåra att leda osv.

Ledaren har på förhand samlat ihop lappar med olika aktiviteter från alla åldersgrupper. Explorerscouterna får sedan i uppgift att placera in rätt aktivitet vid rätt åldersgrupp. Utnyttja vid behov t.ex. Ledarmappen.

Explorerscouterna bekantar sig antingen med den egna kårens eller med någon annan kårs händelsekalender. I händelsekalendern lär sig explorerscouten att känna igen vilka evenemang som ordnas av kåren, FiSSc eller FS och för vilken åldersgrupp evenemangen ordnas.

Lägg till tips

Bifoga